Prijeoperacijska anemija: nastanak, uzrok, posljedice, dijagnostika i liječenje

Autor: Josip Slipac
Sažetak:

Prijeoperacijska anemija prisutna je u najmanje jedne trećine bolesnika prije operacije i znatan je i uz to dobro kontroliran čimbenik rizika za povećani perioperacijski morbiditet i mortalitet. Najčešći uzrok prijeoperacijske anemije je manjak željeza koje treba dopuniti. Intravensko željezo je učinkovito i sigurno i treba ga primjenjivati u bolesnika koji ne podnose peroralno željezo ili kad je vrijeme za operaciju kratko. Agense stimulacije eritropoeze (ESA) treba preporučiti anemičnim bolesnicima s kroničnim renalnim ili upalnim bolestima i starijim bolesnicima s anemijom i to istodobno uz osiguravanje dovoljnog unosa željeza. Planirane operacije treba odgoditi dok se ne riješi prijeoperacijska anemija. Za rano otkrivanje, procjenu i učinkovito liječenje prijeoperacijske anemije i manjka željeza može se primijeniti jednostavan algoritam.

Ključne riječi:
prijeoperacijska anemija; manjak željeza; agensi stimulacije eritropoeze; algoritam

OGLAS