MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Pregledni članak  •  Dječja traumatologija HR ENG

Prijelomi ključne kosti u djeceClavicle fractures in children

Anko Antabak, Ivan Romić, Dino Papeš, Miram Pasini, Tomislav Luetić

Prijelomi ključne kosti vrlo su česti u djece te liječnici primarne zaštite koji provode preventivne mjere, ali sudjeluju i u praćenju ishoda liječenja trebaju biti upoznati s osnovnim načelima liječenja prijeloma ključne kosti, kako bi s djecom i roditeljima mogli raspravljati o ozljedi i pomoći u postupku liječenja. Ozljeda najčešće nastaje u srednjoj trećini ključne kosti. Uglavnom se radi o prijelomima kosti uz manji pomak ulomaka. Velika većina prijeloma ključne kosti može se liječiti bez kirurškoga zahvata. Međutim, neki prijelomi liječeni samo imobilizacijom pokazuju veću pojavu odgođena cijeljenja i pseudoartroze. Kirurški je zahvat potreban u slučajevima pridruženih neurovaskularnih ozljeda, otvorenog prijeloma i prijeloma uz znatan pomak ulomaka, posebice u adolescenata i sportski aktivne djece. Iako indikacije za kirurško liječenje nisu usuglašene, izvješća o kirurški liječenoj djece su češća, a skupine su veće. 

Ključne riječi:
djeca; ključna kost; prijelom

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Clavicle fractures are very common in children, and primary care physicians who carry out preventative measures, but also participate in monitoring treatment outcomes, should be familiar with the basic principles for the treatment of clavicle fractures in order to be able to discuss the injury with the children and parents, as well as assist in the treatment process. Most commonly, the injuries occur in the middle third of the clavicle and are bone fractures with minor displacement of fragments that do not require surgery. However, some fractures treated only with immobilisation show a greater occurence of delayed healing and pseudoarthroses. Surgical treatment is needed in cases of associated neurovascular injuries, open fractures and fractures with significant displacement of fragment, especially in adolescents and children actively participating in sports. Although indications for surgical treatments are not agreed, reports on surgically treated children are more common, and the groups are larger.. 

Key words:
children; clavicle; fracture