Povezanost gestacijskog dijabetesa, poremećaja metabolizma glukoze majke i debljine u dječjoj dobi

OGLAS


Svjetska zdravstvena organizacija prihvatila je u 2013. godini nove kriterije za gestacijski dijabetes. Sukladno novim kriterijima, žene s gestacijskim dijabetesom imaju pet puta viši rizik za razvoj dijabetesa kasnije tijekom života u odnosu na žene koje nisu imale gestacijski dijabetes. To pokazuju i nova američka istraživanja, pa je časopis JAMA nedavno u izdanju 320 objavio članak W. L. Lowe i suradnika o povezanosti gestacijskog dijabetesa s poremećajem metabolizma u majke te debljine u dječjoj dobi.

Gotovo 4700 majki i 4800 djece bilo je praćeno tijekom 11,4 godine (srednja vrijednost). Nađeno je da je 14% majki imalo blagi gestacijski dijabetes koji nije bio liječen. Tijekom praćenja, 8% majki s gestacijskim dijabetesom razvilo je dijabetes, a njih 39% predijabetes. U usporedbi s tom skupinom, žene koje nisu imale gestacijski dijabetes razvile su kasnije dijabetes u 1,6% slučajeva, dok je 18,5% njih razvilo predijabetes. Prilagođeno za tjelesnu masu majke tijekom trudnoće, rizik prekomjerne tjelesne težine i debljine bio je viši kod djece onih majki koje su imale gestacijski dijabetes u odnosu na djecu majki koje nisu razvile gestacijski dijabetes – 40% u usporedbi s 29%.

 

Sukladno novim kriterijima SZO-a, žene s gestacijskim dijabetesom imaju pet puta viši rizik za razvoj dijabetesa kasnije tijekom života u odnosu na žene koje nisu imale gestacijski dijabetes
Guliver/Getty Images

Zanimljiv je komentar prof. dr. sc. Anne Karen Jenum s Katedre opće medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Oslu, koji je objavljen u zadnjem broju norveškog stručnog liječničkog glasila „Tidsskrift for den Norske Laegeforening“, u kojem se navodi da „navedeni zaključci u stvari ne iznenađuju. Naime, to je istraživanje bilo prvo koje podastire podatke uzevši u obzir nove kriterije za gestacijski dijabetes tijekom tako dugog praćenja. Ranije metaanalize su pokazale da žene s gestacijskim dijabetesom imaju relativni rizik oko 7 za kasniji razvoj dijabetesa; budući da novi kriteriji uključuju više žena i niže stupnjeve hiperglikemije, nije iznenađujuće da je nešto slabija povezanost s razvojem dijabetesa kasnije tijekom života. Norveška je izabrala ne slijediti novu definiciju Svjetske zdravstvene organizacije u vezi gestacijskog dijabetesa. Stoga postoji temelj za pretpostavku da je, sukladno norveškoj definiciji, povezanost gestacijskog dijabetesa i dijabetesa kasnije tijekom života te debljine djece jača nego u citiranom istraživanju“.