MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Sponzorirani članak  •  Pulmologija HR ENG

Poboljšanje kvalitete života u bolesnika s KOPB-om liječenih tiotropijemImproving the quality of life in COPD patients treated with tiotropium

Sanda Škrinjarić-Cincar

Novo na Listi HZZO-a – tiotropij se može propisivati i bez preporuke specijalista pulmologa

Kvaliteta života povezana sa zdravstvenim stanjem važan je čimbenik u procjeni težine kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB). Rezultati ispitivanja kvalitete života procijenjene SGRQ-upitnikom u bolesnika s KOPB-om, liječenih tiotropijem u svakodnevnoj kliničkoj praksi u Hrvatskoj i još pet zemalja srednje i istočne Europe pod nazivom SOSPES, pokazali su vrlo nisku kvalitetu života na početku ispitivanja, te neočekivano veliko poboljšanje nakon šest mjeseci liječenja tiotropijem. Niska kvaliteta života bolesnika s KOPB-om, u svakodnevnoj kliničkoj praksi posljedica je kasnog započinjanja liječenja te neiskorištenih mogućnosti liječenja u uznapredovalim stadijima bolesti. Prema novim smjernicama GOLD-a, kombiniranom procjenom bolesti omogućeno je ranije otkrivanje i liječenje bolesnika s rizikom ubrzane progresije bolesti. Tiotropij je siguran i učinkovit lijek koji je, prema smjernicama GOLD-a, za većinu bolesnika s KOPB-om lijek prvog izbora. 

Ključne riječi:
kvaliteta života povezana sa zdravstvenim stanjem (HRQoL); KOPB; SGRQ

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110

Quality of life associated with health status is an important factor in assessing the severity of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Results of the SOSPES trial showed very low quality of life at the beginning of the trial, and a surprisingly large improvement after six months of treatment with tiotropium assessed by a SGRQ questionnaire in COPD patients treated with tiotropium in everyday clinical practice in Croatia and five other countries of Central and Eastern Europe. Low quality of life in COPD patients in daily clinical practice is the result of a delayed treatment and unused treatment options in advanced stages of the disease. According to the new Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) guidelines, a combined assessment of the disease enables early detection and treatment of patients at risk of rapid disease progression. Tiotropium is a safe and effective drug which, according to the GOLD guidelines, is the drug of choice for most COPD patients. 

Key words:
COPD; SGRQ scores; quality of life associated with health status (HRQoL)