Osteoartritis i novosti u liječenju osteoartritisa

Autor: Marko Barešić, Boris Karanović, Branimir Anić
Sažetak:

Osteoartritis je bolest učestale incidencije i prevalencije u odrasloj populaciji. Simptomi osteoartritisa dovode do morfoloških i funkcionalnih oštećenja kostura te vrlo često do kroničnoga bolnoga sindroma i narušavanja kvalitete života oboljelih. Za osteoartritis ne postoji izlječenje, nego se u postupku liječenja primjenjuju brojne nefarmakološke i farmakološke simptomatske mjere. Zbog brojnih nezadovoljenih potreba te utjecaja bolesti na kvalitetu života pojedinca, u posljednje se vrijeme istražuju nove metode liječenja osteoartritisa. Boljim razumijevanjem patogenetskih mehanizama bolesti pokušavaju se pronaći ključne molekule i signalni putevi odgovorni za bolest, sa svrhom proizvodnje lijekova koji bi mijenjali tijek osteoartritisa. Istražuju se i nove molekule koje bi u budućnosti mogle dovesti do ublaživanja simptoma osteoartritisa. Prikazane su dosadašnje terapijske mogućnosti koje su u skladu s trenutačnim preporukama vodećih društava koja se bave osteoartritisom. Naglasak svakako treba ostati na tradicionalnim i konvencionalnim načinima liječenja, tj. na promjeni životnoga stila i navika, na redukciji tjelesne mase, analgeziji i na ciljanoj fizikalnoj terapiji u redovitim intervalima.

Ključne riječi:
liječenje; novosti; osteoartritis; preporuke