MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

NT Uvođenje NT-proBNP testa u rutinsku kardiološku kliničku praksuIntroducing the N-terminal proBrain Natriuremic Peptide (NT-proBNP) test into routine cardiological clinical practice

Darko Počanić

Pri zatajivanju srca nuždan je brz i pouzdan dijagnostički algoritam za brzu definiciju bolesti i početak liječenja. Također, poželjan je i dijagnostički čimbenik kojim se može pratiti uspješnost liječenja bolesnika. Nakon rezultata PARADIGM-HF istraživanja, uvođenje u terapiju kombinacije sakubitrila s valsartanom dobilo je preporuku 1A Europskoga kardiološkog društva i samim time je praćenje NTproBNP-a postalo zlatni dijagnostički standard u tih bolesnika. NT-proBNP biobiljeg postao je zlatni dijagnostički standard koji preporučuju europske i američke smjernice za postavljanje brze i korektne dijagnoze srčanoga zatajivanja, ali i praćenje uspjeha liječenja, posebno uz primjenu novih terapijskih opcija (kombinacijom sakubitril/valsartan). Od 2016. godine u nekim je hrvatskim bolnicama i kliničkim odjelima za hitne slučajeve implementiran NT-proBNP, kako za isključivanje dijagnoze, tako i za praćenje liječenja. Međutim, još uvijek postoji prostor za poboljšanje implementacije u bolnicama, budući da mnoge još uvijek nemaju NT-proBNP testiranje na redovnoj, rutinskoj osnovi, što svakako preporučujemo na osnovi svojih iskustava.

Ključne riječi:
zatajivanje srca; NT-proBNP; sakubitril/valsartan; zlatni dijagnostički standard; KB „Merkur“

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 127/128

Cardiac failure requires fast and reliable diagnostic algorithm for prompt diagnosis and onset of the treatment. It is an advantage to use a diagnostic factor that can also track the success of a patient’s treatment. Following the results of the PARADIGM-HF study, the sacubitril/valsartan combination therapy received the 1A recommendation by the European Cardiac Society, introducing the monitoring of NT-proBNP as a gold diagnostic standard in these patients. The NT-proBNP biomarker has been recommended by the European and American guidelines for rapid and correct diagnosis of cardiac failure, as well as tracking the success of treatment, especially with the novel sacubitril/valsartan combination therapeutic options. Since 2016, in some Croatian hospitals and emergency wards the NT-proBNP has been used to exclude the diagnosis and to monitor the treatment. However, there is still room for improvement, as the NT-proBNP testing is still not availale on a regular, routine basis in a number of the Croatian hospitals. Based on our experience, we would strongy recommend the use of the NT-proBNP test. 

Key words:
Cardiac Failure; Clinical Hospital “Merkur”; NT-proBNP; Sacubitril/Valsartan; Standards of Care