MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Novosti s 12. godišnjega kongresa ECAS-a: rezultati retrospektivne analize REVISIT-USNews from the 12th Annual Congress ECAS: Results from the REVISIT-US retrospective analysis

Šime Manola, Nikola Pavlović

U prevenciji moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija, registracijska istraživanja su za nove oralne antikoagulanse pokazala povoljan omjer učinkovitosti i sigurnosti u odnosu na antagoniste vitamina K. U praksi se ti lijekovi primjenjuju u široj populaciji i ne nužno na isti način kao u njihovim registracijskim istraživanjima. Stoga su potrebni dodatni dokazi iz istraživanja u svakodnevnoj praksi za potvrdu koristi i rizika tih lijekova. Do danas su svojstva rivaroksabana evaluirana brojnim istraživanjima u kliničkoj praksi, i prospektivno i retrospektivno, u njegovim odobrenim indikacijama. Jedno za drugim ta istraživanja nastavljaju potvrđivati da rivaroksaban djeluje kako se i očekuje, uz pozitivan odnos koristi i rizika. Rezultati iz REVISIT-US (engl. Real-world EVIdence on Stroke prevention In patients with aTrial Fibrillation in the United States) retrospektivne analize, još su jedan u nizu takvih dokaza.

Ključne riječi:
apiksaban; fibrilacija atrija; klinička učinkovitost; rivaroksaban; sigurnost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

Registration studies for novel oral anticoagulants have demonstrated favourable benefit risk profile versus vitamin K antagonists for stroke prevention in patients with nonvalvular atrial fibrillation. In real world settings, these drugs are used in much broader population, and not necessarily in the same way as in their registration studies. Therefore additional evidence from real world clinical research is needed to confirm the benefit-risk balance. To date rivaroxaban performance has been evaluated in a number of real world clinical practice studies, both prospectively and retrospectively. One after another, these studies continue to confirm that rivaroxaban performs as expected, with a positive balance of benefits and risk. Results from the REVISIT-US (Real-world EVIdence on Stroke prevention In patients with aTrial Fibrillation in the United States) retrospective analysis are another in a series of such evidence.

Key words:
apixaban; atrial fibrillation; clinical efficacy; rivaroxaban; safety