MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

Nefunkcionalni senzorički neuroni izvan mozga uzrokuju spektar autističnih poremećaja

Spektar autističnih poremećaja (ili poremećaj autističnog spektra, engl. autism spectrum disorders, ASD) neurološki je i razvojni poremećaj koji počinje u djetinjstvu i traje cijelog života. Utječe na to kako osoba djeluje, komunicira s drugima i uči. Točan uzrok poremećaja je nepoznat. Stoga je zanimljivo istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu „Cell Reports“ (DOI: 10.1016/j. celrep.2020.107856). Prema istraživanjima načinjenima na genetski modificiranim (deaktivirajuća mutacija gena NF1) vinskim mušicama (uobičajen i odličan model za proučavanja u području neurobiologije), čini se da su za razvoj poremećaja odgovorni nefunkcionalni senzorički neuroni izvan mozga. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149