MEDIX, God. 25 Br. 138 - Suplement
«   »

Praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenata

Gošća urednica:
Doc. dr. sc. Vesna Herceg Čavrak, dr. med.
Voditeljica Kardiološkog odjela, Klinika za dječje bolesti Zagreb

Sadržaj

Interna medicina

Praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenata
Vesna Herceg-Čavrak, Dalibor Šarić, Hrvoje Kniewald, Višnja Tokić Pivac, Martin Ćuk, Ivana Trutin, Đurđica Košuljandić, Adela Arapović, Dejan Balažin, Vera Musil, Vesna Jureša, Bojan Jelaković, Nikolina Benco, Bernardica Valent Morić 
Sažetak | PDF

Interna medicina

Uvodnik
Vesna Herceg Čavrak 
Sažetak | PDF