MEDIX, God. 24 Br. 133/134  •  Recenzija  •  Javno zdravstvo HR ENG

Jadranka Mustajbegović, Milan Milošević, Hana Brborović:
„Medicina rada i sporta“

Jagoda Doko Jelinić, Jelena Macan


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdavanja: 2018.
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 188 stranica
 

 

Sveučilišni udžbenik „Medicina rada i sporta“ autora prof. dr. sc. Jadranke Mustajbegović, doc. dr. sc. Milana Miloševića i dr. sc. Hane Brborović originalno je djelo u kojem su iznesene najnovije znanstvene spoznaje o utjecajima radnih uvjeta i sportskih aktivnosti na zdravlje i sigurnost radnika, odnosno sportaša. Radi se o prvom temeljnom udžbeniku za dodiplomsku nastavu nakon značajne izmjene specijalizacije medicine rada, koja od 2004. g. traje četiri godine i uključuje medicinu sporta.

Autori su pri osmišljavanju i pisanju udžbenika morali savladavati i zaobilaziti značajne prepreke. Naime, kreiranje novih nastavnih tekstova u području medicine rada i sporta značajno ograničava i otežava činjenica da nacionalni sustavi koji reguliraju područja zdravstva, rada i zaštite na radu niz godina odlažu donošenje prijeko potrebnih novih temeljnih zakonskih i podzakonskih propisa u području zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i sportaša, što specijaliste medicine rada i sporta prisiljava da stručne poslove provode prema zastarjelim ili stručno neutemeljenim propisima koji nisu u skladu s aktualnim spoznajama i zahtjevima struke. Pritom valja naglasiti Pravilnik o posebnim uvjetima rada.

Tekst udžbenika je lako razumljiv, dobro sistematiziran i metodički koncipiran po svim pedagoško-edukacijskim pravilima, na inovativan i sveobuhvatan način obrađuje sve bitne aspekte postavljajući standarde za sličnu literaturu. Namijenjen je studentima medicine i srodnih djelatnosti. Udžbenik je strukturiran u četiri poglavlja. U uvodnom poglavlju kratko se opisuje važnost medicine rada i sporta kao medicinske djelatnosti čija je osnovna odrednica prepoznavanje i prevencija uzajamnih odnosa rada i sporta na zdravlje te zdravlja na rad čovjeka i njegovu mogućnost bavljenja sportom. U drugom poglavlju „Zadaća specijaliste medicine rada i sporta“ prikazane su aktivnosti s kojima se specijalist medicine rada i sporta susreće u praksi. Treće poglavlje „Učinci rada i sporta na zdravlje“ obrađuje fiziologiju rada i sporta, psihologiju rada i sporta, profesionalnu orijentaciju i selekciju, ergonomske principe radnog mjesta, doping i suplementaciju u sportu te profesionalna oštećenja od posebnog značenja. Poglavlje „Ozljede i bolesti na radu i sportu” obrađuje pak ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom, kao i fizikalne, kemijske i biološke čimbenike koji predstavljaju rizik za njihov nastanak.

U svakom poglavlju nalaze se brojne vrijedne znanstvene činjenice temeljito obrađene. U tekstu su istaknuti naputci s primjerima koji se odnose na prepoznavanje i prevenciju rizika u zdravstvenoj djelatnosti. Zdravstveni radnici često zaboravljaju ili ignoriraju činjenicu da su i oni izloženi brojnim zdravstvenim rizicima pri radu te da moraju biti upoznati s procjenom rizika svoga radnog mjesta, propisanim mjerama zaštite na radu i nadležnostima odabranog specijalista medicine rada i sporta. Važno je to naglasiti već studentima tijekom dodiplomske nastave, tj. prije nego se suoče sa svakodnevnom izloženošću rizicima njihovih radnih mjesta.

Malo je knjiga, posebice sveučilišnih udžbenika, koji medicinu rada i sporta obrađuju sustavno. Integracijom medicine sporta u specijalizaciju iz medicine rada još ne možemo biti u potpunosti zadovoljni, radi se o procesu koji je u tijeku i još traži prave smjerove, sadržaje i načine rada. Udžbenik čini važan dio tog procesa te predstavlja značajan doprinos stručnoj i udžbeničkoj literaturi u području medicine rada i sporta.