MEDIX, God. 17 Br. 96  •  Sponzorirana reportaža  •  Urologija HR ENG

Liječenje infekcija mokraćnog sustava cefuroksimom

Višnja Škerk

Cefuroksimaksetil tablete indicirane su za liječenje blagih do umjereno teških infekcija mokraćnog sustava (IMS) uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na cefuroksim. Kod klinički težih oblika IMS-a najprije se parenteralno primjenjuje natrijeva sol cefuroksima, a zatim se prelazi na cefuroksimaksetil. U ISKRA smjernicama antimikrobnog liječenja i profilakse IMS-a, koje su hrvatske nacionalne smjernice, cefuroksim se preporučuje za liječenje nekompliciranih i kompliciranih infekcija donjeg i gornjeg mokraćnog sustava. Posebna novost na tržištu je pakiranje cefuroksimaksetil tableta Xorimax® od 16x500 mg, dakle za osmodnevnu primjenu. Cefuroksimaksetil se preporučuje u svakodnevnoj kliničkoj praksi za empirijsku i ciljanu terapiju infekcija mokraćnog sustava.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 96