Lakovjernost ili preposlušno praćenje predavačevih instrukcija (otkrivanje zaporke)

Autor: Krešimir Šolić, Kristina Kralik, Vesna Ilakovac, Krešimir Nenadić
Sažetak:

Važnost zaporke kao sredstva za potvrđivanje identiteta prilikom pristupanja raznim informacijsko- komunikacijskim sustavima nije dovoljno prepoznana među korisnicima navedenih sustava. Zbog toga zlonamjerni napadač može, koristeći se isprobanim metodama socijalnog inženjeringa, doznati zaporku te ju iskoristiti za postizanje financijske koristi ili kompromitiranje korisnikovih osobnih ili poslovnih podataka. Cilj ovoga pilot-istraživanja jest: ispitati koliko su korisnici lakovjerni (u ovome istraživanju ponajprije studenti), odnosno koliko će njih napisati svoju zaporku u sklopu anketiranja, te hoće li biti razlike između studenata elektrotehnike u usporedbi sa studentima medicine. Poražavajući postotak od čak 77% napisanih zaporki je alarmantan, no nažalost, usporediv je sa sličnim istraživanjima u inozemstvu. Očita je potreba za edukacijom i informiranjem korisnika raznih informacijsko-komunikacijskih sustava o važnosti čuvanja tajnosti svih vrsta pristupnih podataka (zaporka, pin, ključ, token…). 

Ključne riječi:
informacijska sigurnost; korisnik; kvaliteta zaporke; sigurnost; zaporka