MEDIX, God. 24 Br. 129  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Kvaliteta života osoba koje boluju od gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)Quality of life of patients with suppurative hidradenitis

Željana Bolanča, Nika Franceschi, Ivana Lovrić, Ina Novak

Hidradenitis suppurativa (HS) je bolest čija klinička slika dovodi do znatnoga utjecaja na fizički izgled, s promjenama koje je gotovo nemoguće prikriti u bliskom kontaktu, što posljedično utječe na samopouzdanje, emocionalno doživljavanje i kvalitetu života osoba koje boluju od te bolesti. Utjecaj bolesti očituje se na svim razinama, osobito snažno na psihičko funkcioniranje oboljelih s dokazanom većom razinom depresivnosti, anksioznosti, usamljenošću i socijalnom izolacijom, utjecajem na intimni život bolesnika te na poslovno funkcioniranje praćeno smanjenom radnom sposobnošću i produktivnošću. Svi članovi multidisciplinarnoga tima uključenog u liječenje bolesnika s HS-om trebali bi prepoznati utjecaj bolesti na sveobuhvatno funkcioniranje bolesnika i biti spremni na pružanje psihološke podrške. Također, potrebno je naglasiti važnost podrške udruga bolesnika, kao i podizanja svijesti stručne i opće javnosti s krajnjim ciljem poboljšanja kvalitete života bolesnika koji boluju od te bolesti.

Ključne riječi:
anksioznost; depresija; hidradenitis suppurativa; kvaliteta života; samopouzdanje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 129

The clinical presentation of suppurative hidradenitis (HS) has a significant influence on the patient’s physical appearance. These changes are almost impossible to conceal in close contact, thus affecting the patient’s self-confidence, emotional perception, and quality of life. The disease may impact the patient’s overall well-being, particularly on the development of depression, anxiety, loneliness and social isolation, while also having an impact on intimacy and work disability caused by reduced productivity. These various impacts should be recognized by all members of the multidisciplinary team involved in treating patients with HS, and each member should be ready to provide psychological support. The goal should be to improve the quality of life of patients, which can be achieved through raising awareness of the disease and forming patients’ associations. 

Key words:
anxiety; depression; hidradenitis suppurativa; self concept; quality of life