English abstract: Click here.

Kost – endokrini organ?

Kost je do sada bila shvaćana kao inertna struktura koja je potrebna za pokretljivost, homeostazu kalcija i održavanje krvotvornoga tkiva. Nedavna istraživanja na genetički manipuliranim miševima pokazala su važnost kosti ne samo kao strukturne podrške ljudskoga tijela, već kao regulatora brojnih metaboličkih procesa koji su neovisni o mineralnom metabolizmu. Ti pomaci u istraživanju stvaraju nove poglede na kost i daju joj ulogu endokrinog organa koji modulira procese od tolerancije glukoze do lučenja proteina specifičnih za kosti, kao što su osteokalcin, FGF 23, sklerostin, DKK 1 te koštani morfogenetski proteini. Os koštani-kardiovaskularni sustav u posljednjih je nekoliko godina u interesu istraživanja. Promjene u koncentraciji novootkrivenih molekula ne samo da kroz epidemiološka istraživanja upućuju na povezanost s kardiovaskularnim morbiditetom i mortalitetom, već impliciraju uzročno-posljedičnu povezanost. 

Ključne riječi:
endokrini organ; kardiovaskularne bolesti; kost; kronična bubrežna bolest; metabolizam glukoze


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 113/114