MEDIX, God. 17 Br. 97  •  Autorski pregled  •  Psihijatrija HR ENG

Koncept rane intervencije u prevenciji i liječenju psihotičnih poremećajaEarly intervention in the prevention and treatment of psychotic disorders

Branka Restek-Petrović, Mate Mihanović, Majda Grah, i sur.

Rana intervencija sveobuhvatan je terapijski pristup s preventivnom sastavnicom u psihijatriji, te zagovara sustavnu ranu primjenu svih postojećih i dostupnih te učinkovitih terapijskih metoda u početnoj fazi psihotičnih poremećaja, u svrhu postizanja i održavanja kompletne remisije i cjelovitog kliničkog i socijalnog oporavka. Program Rana intervencija kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP) u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ u Zagrebu obuhvaća pacijente hospitalizirane zbog različitih psihotičnih poremećaja (akutni psihotični poremećaj, shizofrenija, shizoafektivni i sumanuti poremećaj te bipolarni afektivni-poremećaj sa psihotičnim simptomima) u „kritičnom periodu“ poremećaja, odnosno pet godina od pojavljivanja prvih simptoma. Program RIPEPP sastoji se od hospitalnog i ambulantnog dijela te od psihoterapijske i psihoedukativne sastavnice uz primjenu psihofarmakološke terapije. Psihoterapijski dio, koji vode psihoterapeuti-grupni analitičari sastoji se od psihodinamske grupne psihoterapije za pacijente te psihodinamske grupne psihoterapije za članove obitelji, a psihoedukacijski dio koji vode kognitivno-bihevioralni terapeuti provodi se u vidu edukativnih interaktivnih radionica zajedno za pacijente i članove njihovih obitelji. 

Ključne riječi:
ambulatni program; grupna psihoterapija; prevencija; psihoedukacija; psihofarmakoterapija; psihotični poremećaji, rana intervencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 97

Early intervention in psychiatry is a comprehensive therapeutic approach with a preventive component, which advocates a systematic and early application of all available and effective therapeutic methods in the initial phase of psychotic disorders in order to achieve and maintain a complete remission and overall clinical and social recovery. The early intervention program for the first episode of psychotic disorder (Rana intervencija kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja – RIPEPP) in “Sveti Ivan” Psychiatric Hospital in Zagreb is intended for patients hospitalized for different psychotic disorders in the “critical period” of the disorder within the five years of the first onset of symptoms. The RIPEPP program consists of inpatient and outpatient treatment, including psychotherapy and psychoeducational components in combination with psychopharmacotherapy. Psychotherapeutic part, led by a group psychotherapist, consists of psychodynamic group psychotherapy for patients and psychodynamic group therapy for their family members, while psychoeducational part, led by cognitive-behavioral therapists, is carried out in the form of joint interactive educational workshops for patients and their family members. 

Key words:
an outpatient program; early intervention; group psychotherapy; prevention; psychoeducation; psychopharmacotherapy; psychotic disorders