MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Osvrt HR ENG

Komunikacija u krizi

Maša Bulajić

Na što pomislimo pri susretu s ovim naslovom? Je li nam prva asocijacija da je komunikacija općenito dospjela u krizu, ili pak očekujemo članak o tome kako komunicirati u kriznim stanjima? Ako razradimo drugu po redu predloženu asocijaciju, podrazumijevamo li tada marketinšku komunikaciju koja će u teškim vremenima pridobiti kupca/korisnika naših usluga, ili pak vizualiziramo osobu za odnose s javnošću (PR) zaduženu za prezentiranje stava ustanove, tvrtke ili udruge kada izbije kriza? Sve su nabrojene asocijacije moguće, upravo kao i mnoge druge. Svrha je ovog dvosmislenog naslova podsjetiti koliko je komunikacija kompleksan pojam. Izazov u komunikaciji prisutan je i značajan upravo zato što ju svaki pojedinac doživljava na sebi svojstven način, pa su i moguće pogreške komunikatora različite i brojne. U ovom ćemo se članku posvetiti komunikaciji putem oglašavanja u vremenima ekonomske krize, a kriznu komunikaciju u smislu odnosa s javnošću ostavljamo za jedno od naših idućih druženja 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86