MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Klinička neurofiziologija multiple sklerozeClinical neurophysiology of multiple sclerosis

Magdalena Krbot Skorić

Klinička neurofiziologija ima sve veću ulogu u dijagnostici i prognozi u osoba oboljelih od multiple skleroze (MS), u praćenju odgovora na terapiju te kao dodatan izvor informacija kod diferencijalne dijagnoze. Razni modaliteti evociranih potencijala pružaju informaciju o funkcionalnom stanju određenog osjetnoga puta te imaju prognostičku vrijednost. Testiranje autonomnoga živčanoga sustava pruža uvid u stupanj oštećenja, koji korelira s informacijom o onesposobljenosti u osoba oboljelih od MS-a te može predvidjeti budući tijek bolesti. Poremećaji spavanja češći su u osoba oboljelih od MS-a i pridonose razvoju umora koji se pojavljuje kao jedan od najčešćih simptoma, te je njihovo pravodobno otkrivanje i pravilno liječenje od iznimne važnosti.

Ključne riječi:
evocirani potencijali; klinička neurofiziologija; polisomnografija; testiranje autonomnoga živčanoga sustava

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 142

Clinical neurophysiology has an increasing role in the diagnosis and prognosis inf people with multiple sclerosis (MS), in monitoring treatment response and as an additional source of information in the differential diagnosis. Different modalities of evoked potentials provide an insight in the functional state of specific pathways and they have prognostic value. Autonomic nervous system testing provides information about the level of dysfunction which correlates with level of disability and it can predict the future disease course. Sleeping disorders are more common in MS and contribute to the development of fatigue, which is one of the most common symptoms, so their timely detection and proper treatment is of great importance.

Key words:
autonomic nervous system testing; clinical neurophysiology; evoked potentials; polysomnography