MEDIX, God. 24 Br. 129  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Kirurški pristup liječenju gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)Surgical treatment of hidradenitis suppurativa

Krešimir Martić, Rado Žic, Srećko Budi

Hidradenitis suppurativa – HS je kronična upalna bolest kože. Recidivirajući bolni čvorovi i apscesi uglavnom dovode do nastanka drenirajućih sinusa i ožiljaka. Zahvaća intertriginozna područja s apokrinim žlijezdama, a obuhvaća oko 1% mlađe populacije i znatno im smanjuje kvalitetu života. U ženskoj se populaciji pojavljuje oko 3 puta češće nego u muškoj populaciji, a veća učestalost bolesti je u pretilih osoba i pušača. Dijagnoza HS-a postavlja se najčešće na osnovi kliničke slike, a najveći broj bolesnika ima blaži oblik bolesti. Rana dijagnoza bitna je za kvalitetno i uspješno liječenje bolesti. Liječenje je multidisciplinarno. U ranim stadijima bolesti kombinirano konzervativno i kirurško liječenje obično daje dobre rezultate. Uznapredovali stadiji bolesti vrlo su zahtjevni za liječenje s čestim recidivima unatoč provedenom liječenju. Multidisciplinarnim pristupom uz pravodobno kirurško liječenje možemo postići kvalitetan ishod. Kod uznapredovale bolesti često je potrebno u liječenju primijeniti različite rekonstrukcijske metode i ponovljene kirurške zahvate.

Ključne riječi:
ambulantni zahvat; hidradenitis suppurativa; kirurško liječenje; slobodni kožni presadak; režanj

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 129

Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic, inflammatory skin disease. Recurrent painful nodules and abscesses typically rupture and lead to the development of draining sinuses and scars. HS most often affects the apocrine gland-rich intertriginous areas, affecting about 1% of the younger population, significantly reducing their quality of life. The incidence in women is three times higher than in men, and is more common in obese people and smokers. A multidisciplinary approach is used in the treatment for HS. The diagnosis is largely based on its clinical presentation, with a majority of patients having a mild form of the disease. Early diagnosis is crucial, when a combination of conservative and surgical treatment approaches will often yield good results. The treatment of advanced stages of the disease is very demanding, with frequent relapses despite the treatment. A multidisciplinary approach with timely surgical intervention may achieve better treatment outcomes. In the case of advanced disease, various reconstructive methods and repeated surgical procedures are often required. 

Key words:
hidradenitis suppurativa; outpatient surgery; skin transplantation; surgical flaps; surgical therapy