English abstract: Click here.

Kirurški pristup liječenju gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)

Hidradenitis suppurativa – HS je kronična upalna bolest kože. Recidivirajući bolni čvorovi i apscesi uglavnom dovode do nastanka drenirajućih sinusa i ožiljaka. Zahvaća intertriginozna područja s apokrinim žlijezdama, a obuhvaća oko 1% mlađe populacije i znatno im smanjuje kvalitetu života. U ženskoj se populaciji pojavljuje oko 3 puta češće nego u muškoj populaciji, a veća učestalost bolesti je u pretilih osoba i pušača. Dijagnoza HS-a postavlja se najčešće na osnovi kliničke slike, a najveći broj bolesnika ima blaži oblik bolesti. Rana dijagnoza bitna je za kvalitetno i uspješno liječenje bolesti. Liječenje je multidisciplinarno. U ranim stadijima bolesti kombinirano konzervativno i kirurško liječenje obično daje dobre rezultate. Uznapredovali stadiji bolesti vrlo su zahtjevni za liječenje s čestim recidivima unatoč provedenom liječenju. Multidisciplinarnim pristupom uz pravodobno kirurško liječenje možemo postići kvalitetan ishod. Kod uznapredovale bolesti često je potrebno u liječenju primijeniti različite rekonstrukcijske metode i ponovljene kirurške zahvate.

Ključne riječi:
ambulantni zahvat; hidradenitis suppurativa; kirurško liječenje; slobodni kožni presadak; režanj


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 24 Br. 129