MEDIX, God. 24 Br. 129  •  Cochrane sustavni pregled  •  Javno zdravstvo HR ENG

Intervencije za smanjene štetnih učinaka pušenja

Iako je do sada jedina poznata i učinkovita intervencija za smanjenje posljedica pušenja prestanak istoga, razuman pristup kontroli pušenja može smanjiti posljedice u pušača koji ne mogu ili ne žele prestati pušiti. Mogući pristupi smanjenju izloženosti toksinima od pušenja uključuju smanjenje količine konzumiranih cigareta i korištenje manje toksičnih proizvoda kao što su farmaceutski, nikotinski i duhanski proizvodi s potencijalno smanjenom izloženošću duhanu (engl. potential reduced-exposure tobacco products, PREPs), kao alternative cigaretama.

Cochrane sustavni pregledni članak uključio je istraživanja objavljena do listopada 2015. Ispitanici su bili pušači koji nisu željeli prestati pušiti, a primarni ciljevi istraživanja promjene u broju konzumiranih cigareta, prestanak pušenja i bilo koji marker oštećenja zdravlja zabilježen u vremenu od najmanje šest mjeseci od početka intervencije.

U dvadeset četiri istraživanja analizirane su intervencije čiji je cilj bio smanjiti broj konzumiranih cigareta ili zamijeniti cigarete s PREP-om. U većini istraživanja (14/24) intervencija je bila korištenje zamjenske terapije nikotinom (engl. nicotine replacement therapy NRT). U usporedbi s placebom korištenje NRT-a umanjuje broj konzumiranih cigareta za barem 50%, a ujedno povećava vjerojatnost prestanka pušenja. Uspoređujući NRT s placebom, također postoji značajna razlika u prestanku pušenja (niska kvaliteta dokaza). Dva istraživanja koja su uspoređivala NRT i bihevioralnu podršku (kratkim savjetima) pronašla su značajan učinak na smanjenje broja konzumiranih cigareta, ali ne i na prestanak pušenja.

Budući da su dostupni podaci samo jednog istraživanja, nije jasna učinkovitost bupropiona, vareniklina, električne cigarete, duhana za šmrkanje i nikotinskih flastera za olakšavanje privremene apstinencije. Dva istraživanja koja su ispitivala učinak dviju različitih bihevioralnih intervencija i savjeta za smanjenje broja konzumiranih cigareta također su imala nejasne dokaze. Četiri istraživanja korištenja PREPs-a (cigarete sa smanjenim količinama katrana, ugljika i nikotina, električna cigareta) pokazala su smanjenje ekspozicije nekim štetnim tvarima, ali nije jasno kakav to ima učinak na smanjenje posljedica pušenja. Kvaliteta dokaza ovog rada je niska ili vrlo niska, što znači da će daljnja istraživanja vjerojatno značajno utjecati na rezultate članka.

Zaključak autora je da ljudi koji ne žele prestati pušiti mogu koristeći NRT smanjiti broj konzumiranih cigareta kao i prestati pušiti. Međutim, kvaliteta dokaza koji govore u prilog prestanku pušenja je niska. Potrebno je više kvalitetnih randomiziranih pokusa.


Lindson-Hawley L, Hartmann-Boyce J, Fanshawe TR, Begh R, Farley A and Lancaster T. Interventions to reduce harm from continued tobacco use. Cochrane Database Syst Rev 2016;10: CD005231