MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Autorski pregled  •  Pedijatrija HR ENG

Infekcije dišnih puteva i boravak u kolektivuInfections of the respiratory tract and staying in children’s facili

Vesna Školnik-Popović, Milivoj Jovančević

Upale dišnih puteva čine dominantnu problematiku svakodnevnog rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Polazak u kolektiv (vrtić, jaslice) povećava učestalost tih bolesti. Dodatno, u navedenoj skupini djece češće su komplikacije virusnih upala (bakterijskim superinfekcijama) i češće se susreću rezistentni sojevi bakterija. Higijenski standardi u dječjim kolektivima i imunizacija mogu znatno pridonijeti smanjenju učestalosti infekcija dišnih puteva i u konačnici se odraziti na troškove liječenja i njege bolesne djece. 

Ključne riječi:
dijete; infekcija dišnoga puta; predškolski uzrast

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Inflammation of the airways are the dominant everyday issues in primary health care. Enrolling into children’s facilities (kindergarten, daycare) increases the incidence of these diseases. In addition, complications of viral infections (bacterial superinfection) and resistant strains of bacteria are more common in these groups of children. Hygiene standards in children’s facilities and immunization can help reduce the incidence of respiratory tract infections and can ultimately be reflected in the costs of treatment and care of sick children. 

Key words:
child, preschool; respiratory tract infections