English abstract: Click here.

Infekcije dišnih puteva i boravak u kolektivu

Upale dišnih puteva čine dominantnu problematiku svakodnevnog rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Polazak u kolektiv (vrtić, jaslice) povećava učestalost tih bolesti. Dodatno, u navedenoj skupini djece češće su komplikacije virusnih upala (bakterijskim superinfekcijama) i češće se susreću rezistentni sojevi bakterija. Higijenski standardi u dječjim kolektivima i imunizacija mogu znatno pridonijeti smanjenju učestalosti infekcija dišnih puteva i u konačnici se odraziti na troškove liječenja i njege bolesne djece. 

Ključne riječi:
dijete; infekcija dišnoga puta; predškolski uzrast


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 115/116