MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Pregledni članak  •  Onkologija HR ENG

Imunoterapija u liječenju karcinoma plućaImmunotherapy in the treatment of lung cancer

Lela Bitar, Kristina Krpina, Miroslav Samaržija, Marko Jakopović

Primjena imunoterapije označuje najveći napredak u liječenju karcinoma pluća u proteklih nekoliko godina. U imunoterapiji karcinoma pluća primjenjuju se inhibitori imunoloških kontrolnih točaka, koji su ključni u kontroli imunosnih reakcija na stanice tumora te usmjerivanju tih reakcija prema njihovoj aktivaciji. Do sada su registrirani ipilimumab, protutijelo na CTLA-4, zatim protutijela na PD-L1 nivolumab i atezolizumab te pembrolizumab, protutijelo na PD1. S obzirom na rezultate dosadašnjih istraživanja u prvoj liniji liječenja bolesnika s karcinomom pluća nemalih stanica koji imaju ekspresiju PD-L1 višu od 50% preporučuje se pembrolizumab, dok je u drugoj liniji liječenja imunoterapija inhibitorima kontrolnih točaka standard liječenja. Nivolumab i atezolizumab registrirani su neovisno o PD-L1 statusu, dok je pembrolizumab registriran u PD-L1 pozitivnih bolesnika. Nuspojave tijekom liječenja imunoterapijom rjeđe su od nuspojava povezanih s kemoterapijom. Liječenje ovisi o stupnju težine nuspojave, a sastoji se od odgode ili prestanka primjene imunoterapije te imunosupresivnih lijekova.

Ključne riječi:
karcinom pluća; inhibitori imunoloških kontrolnih točaka; imunoterapija; nuspojave imunoterapije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 127/128

The use of immunotherapy is considered to be the greatest advancement in the treatment of lung cancer in the past few years. Immune checkpoint inhibitors are used for controlling the immune reactions on tumor cells, and directing these reactions to their activation. So far, the following immune checkpoint molecules exist: ipilimumab, antibody to CTLA-4; nivolumab and atezolizumab, antibodies to PD-L1; and pembrolizumab, antibody to PD1. Considering the results from current studies, pembrolizumab is recommended in the first line of treatment in patients with non-small cell lung carcinoma with a PD-L1 expression greater than 50%, while immunotherapy with checkpoint inhibitors are a standard-of-care in the second line of treatment. Nivolumab and atezolizumab are registered regardless of the PD-L1 status, while pembrolizumab is registered for PD-L1 positive patients. Side-effects related to immunotherapy are less common than side-effects related to chemotherapy. Treatment depends on the severity of side-effects, and consists of the delay or discontinuation of immunotherapy and immunosuppressive medications.

Key words:
Lung cancer; Immune Checkpoint Inhibitors; Immunotherapy; Immunotherapy, Side effects