MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Osvrt  •  Povijest medicine HR ENG

Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU – osnutak, poslanje i fundus

Silvija Brkić Midžić

Hrvatski muzej medicine i farmacije djeluje kao prvi muzej znanosti u sklopu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2015. godine. Osnivanje Muzeja predstavlja važan iskorak u cilju dokumentiranja i promoviranja hrvatskih biomedicinskih znanosti i prakse u europskom i svjetskom kontekstu. U razvoju svoje djelatnosti Muzej se oslanja na povezivanje i suradnju sa svim medicinskim i farmaceutskim ustanovama u Hrvatskoj. Do sada su izrađeni arhitektonska projektna dokumentacija, scenarij i izvedbeno rješenje stalnog postava. Slijedi završna faza: realizacija projekta rekonstrukcije, obnove i uređenja prostora, postavljanje stalne izložbe i otvaranje Muzeja za javnost.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 142