MEDIX, God. 21 Br. 118  •  Stručni članak  •  Stomatologija HR ENG

Hitna stanja u stomatološkoj ordinacijiEmergencies in the dental office

Željko Verzak, Ivana Pavlović, Anja Petković, Ivona Oreč, Pjetra Karlović, Monika Brcković, Vesna-Erika Modrić

Hitna stanja u stomatološkoj ordinaciji iziskuju spremnost i brzu reakciju liječnika, kao i cjelokupnog osoblja. U hitna stanja ubraja se sinkopa, anafilaktična reakcija, hipoglikemija, astma, angina pectoris, adrenalna insuficijencija i epileptični napadaj. Komplikacije u smislu hitnoga stanja najčešće se pojavljuju tijekom i nakon primjene lokalnog anestetika. U najvećem broju slučajeva radi se o sinkopi, hiperventilaciji ili blagim alergijskim reakcijama. Međutim, iako se najčešće govori o brzoprolaznim i bezopasnim stanjima, važno je znati da se kao komplikacija može razviti i puno teže, za život opasno stanje, kao što je u slučaju anafilaktične reakcije koja je najteža alergijska reakcija. Za liječenje svakog od navedenih stanja postoje određene smjernice kojih se treba pridržavati. Prilikom za život opasnih situacija važno je pozvati hitnu medicinsku pomoć. 

Ključne riječi:
adrenalna insuficijencija; anafilaktična reakcija; angina pectoris; astma; epileptični napadaj; hipoglikemija; hitna stanja; sinkopa

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 118

Emergencies in the dental office require readiness and quick response of doctors, as well as the entire staff. Syncope, anaphylactic reaction, hypoglycaemia, asthma, angina pectoris, adrenal insufficiency and epileptic seizures are considered to be emergencies. Complications, in the sense of an emergency condition, occur mostly during and after the administration of a local anaesthetic. In most cases these are syncope, hyperventilation or mild allergic reactions. However, even though the cases are usually fast-transient and harmless conditions, it is important to know that such conditions can develop into more difficult, life-threatening conditions, such as in the case of anaphylactic reactions which is the most severe allergic reaction. There are certain guidelines that must be followed for the treatment of each of these situations. In the case of a life-threatening situation, an ambulance must be called. 

Key words:
adrenal insufficiency; anaphylaxis; angina pectoris; asthma; emergencies; epileptic seizures; hypoglycaemia; syncope