„Hidronefroza, jučer, danas, sutra“ - Vlatka Martinović, Vajdana Tomić, Aleks Finderle, Valentina Lasić

Autor: Ante Kvesić, Šime Vučkov, Katarina Vukojević

OGLASIzdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdavanja: 2021

Format: 17 x 24 cm;
Uvez: meki
Opseg: 130 stranica

 
 

Anomalije i malformacije mokraćnog sustava česte su i pojavljuju se u šest do 10% živorođene djece te su vodeći razlog konačnog zatajenja bubrega u djece. Nastaju zbog genskih mutacija i/ili čimbenika okoline koji utječu na embrionalni razvoj mokraćnih organa. Većina urođenih grešaka mokraćnih organa dijagnosticira se već prenatalno prilikom redovitih ultrazvučnih pregleda trudnica. Pravilna obrada te djece prije i poslije rođenja može spriječiti napredovanje u konačno zatajenje bubrega. Najčešće su zastupljeni hidronefroza i vezikoureteralni refluks.

Odavno je definirano i prihvaćeno kako je hidronefroza patološki entitet određen dilatacijom kanalnog sustava bubrega, razinom razvijenosti parenhima i funkcionalnog oštećenja, a podlogu čini stenoza pijeloureteralnog spoja. Međutim, ni danas nisu postavljeni kriteriji po kojima bi se stanje bubrega s takvim promjenama kanalnog sustava i parenhima moglo ocijeniti patološkim pa još uvijek nema suglasnosti što dovodi do kontroverznih procjena i stavova. Premda postoje brojna znanstvena i klinička istraživanja, ostaju nedoumice u pristupu djeci s hidronefrozom, koja može ostaviti trajne posljedice na funkciju bubrega, osobito ako nije pravodobno prepoznata. Prepoznavanje i razrješavanje opstrukcije normalnom protoku mokraće primarni je zadatak dječjeg urologa, a klinički pristup, koji i dalje predstavlja kontroverznu temu, ovisi o kliničkoj slici.

Upravo je u knjizi „Hidronefroza, jučer, danas, sutra” prikazano, kroz povijest, razmišljanje brojnih autora o dijagnostici i liječenju hidronefroze na 140 stranica kroz devet poglavlja. Zanimljivo je uočiti kako ni najistaknutiji stručnjaci nisu mogli naći zajedničke stavove o činjenicama vezanim za hidronefrozu u djece. Nakon iscrpnog pregleda literature i prikaza iskustava vrhunskih stručnjaka, zaključujemo da možemo očekivati nove stavove u dijagnostici i liječenju hidronefroze u djece.

Knjiga će pomoći svim zainteresiranim čitateljima koji nastoje pronaći odgovore na svoja pitanja kada i na koji način se pristupalo dijagnosticiranju i liječenju hidronefroze kod djece jučer, koje se smjernice primjenjuju danas i koliko sve napisano može pomoći u razumijevanju sutrašnjice.

Knjiga je opsega 140 stanica, bogato je ilustrirana fotografijama i crtežima u boji, a nazivi poglavlja su sljedeći: Embriologija mokraćnog sustava, Mišićni ustroj stijenke pijelona, pijeloureteralnog vrata i uretera, Inervacija i fiziologija pijeloureteralnog vrata i uretera, Etiologija hidronefroze, Patogeneza hidronefroze, Simptomatologija, klinička slika i dijagnostika hidronefroze, Opstrukcija pijeloureteralnog vrata kao etiologija hidronefroze, Popratne anomalije mokraćnog sustava kao moguća etiološka podloga hidronefroze, Pristup liječenju antenatalno i postnatalno utvrđene hidronefroze i popratnih anomalija.