MEDIX, God. 24 Br. 133/134  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Glavobolja kao jedan od javnozdravstvenih prioriteta: epidemiološka istraživanja o opterećenju i resursima u liječenju glavoboljaHeadaches as one of the public health priorities: epidemiological research on the burden and resources in treating headaches

Lukrecija Jakuš, Darija Mahović Lakušić

Glavobolja je bolest koja može znatno utjecati na sposobnost pojedinca, njegovu društvenu okolinu i njegovu produktivnost tijekom čitavoga života. Glavobolje su globalno prepoznani javnozdravstveni problem, no epidemiološka istraživanja u Republici Hrvatskoj nedostatna su i provedena različitom metodologijom, što otežava njihovu međusobnu usporedbu. Projekt Globalne kampanje protiv glavobolje pridonosi prepoznavanju važnosti epidemioloških istraživanja o glavoboljama te unaprjeđuje razumijevanje glavobolje i njezinih oblika. Preporuke Globalne kampanje protiv glavobolje precizno upućuju na metodologiju populacijskih istraživanja prevalencije, opterećenja i troškova liječenja glavobolja. Preporuke se odnose i na mjerni instrument: HARDSHIP (engl. Headache-attributed restriction, disability, social handicap impaired participation) upitnik. Primjena standardiziranog upitnika u epidemiološkim istraživanjima o prevalenciji, opterećenju i resursima u liječenju glavobolja može omogućiti objektivnu usporedbu podataka te praćenje trendova zdravstvenih potreba i posljedičnih socioekonomskih opterećenja.

Ključne riječi:
epidemiologija; kvaliteta života; primarne glavobolje; socioekonomsko opterećenje bolesti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 133/134

Headache is a disease that can significantly affect the ability of an individual, social environment and a lifelong productivity. Headaches are globally recognized as a public health problem, but epidemiological research in Croatia is insufficient and has been conducted using several methodologies, thus making their comparison difficult. The Global Campaign against Headache project contributes to the recognition of the importance of epidemiological research on headaches and improves the understanding of headaches. Recommendations of the Global Campaign against Headaches precisely refer to the methodology of population prevalence research, burden of headache and costs related to treatment of headache. The recommendations also refer to the measurement instrument: HARDSHIP (Headache-attributed restriction, disability, social disability impaired participation) questionnaire. The use of a standardized questionnaire in epidemiological research on prevalence, burden and resources in treating headache might allow for an objective comparison of data, as well as provide the follow-up on trends in health care needs and consequent socioeconomic burdens.

Key words:
epidemiology; primary headache; quality of life; socioeconomic burden of disease