MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Recenzija  •  Neurologija HR ENG

Vida Demarin, Vanja Bašić Kes, i suradnici:
„Glavobolja i druga bolna stanja“

Iris Zavoreo


Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdavanja: 2011.
Format: 21,5 x 27,5 cm, tvrdi uvez
Opseg: 400 stranica, 23 poglavlja, 163 slike, 41 tablica

 

Bol je jedan od najčešćih razloga dolaska pacijenta liječniku. Osjećaj boli je subjektivan, pa ga svaki pojedinac opisuje na svoj način. Najčešća bolna stanja su različite vrste glavobolja, bol u leđima te dijabetička polineuropatija. S obzirom na njihovu učestalu pojavnost u populaciji, od iznimnog je značenja rano prepoznati glavobolje i druga bolna stanja, ispravno ih dijagnosticirati te prevenirati i liječiti. Upravo je knjiga „Glavobolja i druga bolna stanja“ autorica akademkinje Vide Demarin i doc. dr. sc. Vanje Bašić Kes dugo očekivana literatura ne samo za studente kojima je u prvom redu namijenjena kao službeni udžbenik Sveučilišta u Mostaru, već i za zdravstvene djelatnike različitih sepcijalnosti koji se u svakodnevnoj praksi susreću s glavoboljom i bolnim stanjima. Liječnici opće medicine, neurolozi, fizijatri, reumatolozi, anesteziolozi, neurokirurzi i psihijatri pronaći će u toj knjizi informacije kojima će unaprijediti svoj stav u liječenju boli u svojim ordinacijama.

Autorice su u knjizi na jednostavan i pristupačan način opisale anatomske, fiziološke i patofiziološke mehanizama glavobolje i boli, kao i terapiju te najčešće komorbiditete (npr. moždani udar, CADASIL sindrom (engl. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy), MELAS, epilepsiju, vaskulitise, degenerativne poremećaje kralježnice, bolesti očiju, psihičke poremećaje i dr.). Uvodna poglavlja posvećena su povijesnom pristupu glavobolji i bolnim stanjima te suvremenoj podjeli glavobolja prema kriterijima međunarodnih institucija specijaliziranih za glavobolje i bolna stanja. Posebno poglavlje odnosi se na dijagnostičke metode, a u sljedećim poglavljima detaljno su opisani pojedini tipovi primarnih glavobolja – migrena, tenzijska glavobolja, cluster glavobolja, kraniofacijalne neuralgije. Potom se u zasebnom poglavlju opisuju sekundarne glavobolje, glavobolje u dječjoj dobi te glavobolje koje se javljaju kao prateći simptom reumatoloških poremećaja, poremećaja temporomandibularnog zgloba, orofacijalne boli, bolesti oka, psihičkih poremećaja. Tekst se lako prati, a struktura knjige je izvrsno definirana pa vodi čitatelja kroz poglavlja različite problematike – uvod, definiciju poremećaja, dijagnostičke algoritme, diferencijalnu dijagnostiku, terapiju i prevenciju. Tekst je obogaćen nizom tablica, grafikona i slika kojima se na jednostavan način pokušava u slikovnom obliku dodatno pojasniti problematika. Bolu u leđima te dijabetičkoj polienuropatiji kao najzastupljenijim bolnim stanjima koji se uz glavobolju javljaju u populaciji posvećeno je posebno poglavlje. U njemu su opisane metode dijagnostike i liječenja tih stanja. Posebno su zanimljivi novi neurokirurški principi liječenja u vidu perkutane laserske dekompresije intervertebralnog diska kao i neinvazivne metode liječenja kao što je akupunktura. Posebno mjesto u knjizi imaju smjernice za liječenje glavobolja i neuropatske boli.

Kvalitetu knjige jamče i recenzenti koji su među vodećim stručnjacima iz područja medicinskih znanosti – akademik Zvonko Kusić, prof. dr. sc. Joško Paladino i prof. dr. sc. Maja Relja. Već na prvi pogled, tvrdi uvez te bogate ilustracije plijene pozornost čitatelja. Osim teksta i ilustracija, knjiga je bogata i najnovijim referencama koje pružaju čitatelju mogućnost pristupa najnovijim i detaljnijih informacijama vezanim uz pojedinu problematiku. Zbog svih tih razloga, kao i navedene izuzetno zanimljive i izvrsno obrađene tematike, knjiga je štivo koje na hrvatskom tržištu, nakon dugo vremena prevladavanja strane literature, izuzetno dobro došlo.