MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement  •  Pregledni članak  •  Dermatologija / Pedijatrija HR ENG

Fotoosjetljivost i fotodermatoze dječje dobiPhotosensitivity and photodermatoses in childhood

Aida Pašić, Karmela Husar

Fotodermatoze su skupina kožnih bolesti uzrokovanih patološkom fotoosjetljivošću. Fotoosjetljivost i fotodermatoze se pojavljuju rjeđe u dječjoj nego u odrasloj dobi. U dječjoj dobi od idiopatskih fotodermatoza pojavljuju se polimorfna svjetlosna erupcija, urticaria solaris, aktinički prurigo, hydroa vacciniforme i juvenile spring eruption. Znatno rjeđe su genetički uvjetovane fotodermatoze (genofotodermatoze) koje uz simptome osnovne bolesti obilježava rana pojava malignih kožnih tumora. Fotoosjetljivost i fotodermatoze dječje dobi često su uzrokovane metaboličkim bolestima kao što su fenilketonurija i različiti oblici porfirija. Neke sistemske bolesti (sistemski lupus eritematozus djece, juvenilni dermatomiozitis i neonatalni LE) obilježene su jakom fotoosjetljivošću. Najzad, i neki egzogeni čimbenici (lijekovi i biljke) mogu uzrokovati fotoosjetljivost. Vrlo je važno primijeniti sve dijagnostičke postupke i pravodobno dijagnosticirati i liječiti fotodermatozu. Sigurnoj i djelotvornoj zaštititi od sunčeva svjetla u djece s patološkom fotoosjetljivošću treba posvetiti osobitu pozornost

Ključne riječi:
dijete; fotoosjetljivost; metaboličke bolesti; kožne bolesti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement

Photodermatoses are a group of skin disorders caused by a pathologic photosensitivity. Photosensitivity and photodermatoses occur less often in children than in adults. Idiopathic photodermatoses occurring in childhood include polymorphous light eruption, idiopathic solar urticaria, actinic prurigo, hydroa vacciniforme and  juvenile spring eruption. Genophotodermatoses are less frequent and characterised by early development of skin cancers in addition to the symptoms of the underlying disease. Photosensitivity and photodermatoses in childhood are often caused by metabolic diseases, such as phenylketonuria and various forms of porphyria. Some systemic disorders, such as childhood systemic lupus erythematosus, juvenile dermatomyositis and neonatal lupus erythematosus, are characterised by pronounced photosensitivity. Finally, some exogenous factors, e.g., medications and herbs, may also cause photosensitivity. It is important to use all diagnostic procedures available to ensure timely diagnosis and treatment of photodermatoses. Safe and effective sun protection of children with pathologic photosensitivity requires special attention

Key words:
child; metabolic diseases; photosensitivity disorders; skin diseases