MEDIX, God. 18 Br. 98/99  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Etička načela u kliničkim ispitivanjima na forenzičko-psihijatrijskoj populacijiEthical principles for clinical trials among forensic psychiatric population

Tija Žarković Palijan, Marina Kovač, Marijana Sarilar, Sanja Narić

Biomedicinska i biotehnološka istraživanja koja često ispituju nove metode liječenja, nove lijekove, uređaje i tehnologije, nose dozu rizika za dobrobit ispitanika. Stoga je osobito važno pri provedbi istraživanja poštivati etička načela, a područje etičkih načela u kliničkim ispitivanjima potrebno je dalje istraživati i razvijati. Poštivanje etičkih načela posebno dolazi do izražaja u istraživanjima koja uključuju forenzičko-psihijatrijske bolesnike. Kako je riječ o osobito ranjivoj skupini bolesnika, u istraživanja bi trebali biti uključeni samo iznimno i pod uvjetima minimalnog rizika. Etički je imperativ u provedbi istraživanja koja uključuju osobe lišene slobode (zatvorenici, forenzičko-psihijatrijski bolesnici) upoznati ih s činjenicom da sudjelovanje u istraživanju neće utjecati na njihovu kaznu ili njezino smanjenje. Osobito važan problem, s etičkog stajališta, u skupini forenzičko-psihijatrijskih ispitanika je određivanje i ispitivanje kompetencije za davanje obaviještenog pristanka. 

Ključne riječi:
etika, klinička ispitivanja, forenzičko-psihijatrijski bolesnici, obaviješteni pristanak

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 98/99

Biomedical and biotechnological research evaluating new treatment methods, new drugs and new devices and technology carries some risk for research subjects. It is very important in research to adhere to ethical principles, and the area of ethical principles in clinical trials needs to be further evaluated and developed. Adherence to ethical principles is especially important in trials including forensic psychiatric patients. Since this population is especially vulnerable, it should be included in trials only in exceptional situations and under conditions that carry minimum risk for the subjects. Before a clinical trial including incarcerated subjects (prisoners, forensic psychiatric patients) can begin, it is ethically imperative to inform the subjects about the fact that their participation in the study shall have no influence on their sentence. An especially important problem from the ethical point of view is determining and evaluating competence of forensic psychiatric patients to provide informed consent. 

Key words:
ethics, research; forensic psychiatry; informed consent