English abstract: Click here.

Epidemiologija arterijske hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj (EH-UH 2) - Projekt Hrvatske zaklade za znanost (IP- 06-2016)

Arterijska hipertenzija (AH) vodeći je uzrok pobola i smrti u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Prema podacima EH-UH 1 istraživanja, koje je završeno prije 15 godina, prevalencija AH-a iznosila je 37%, uz vrlo lošu kontrolu liječenja - oko 20%. Jedan od glavnih razloga velike prevalencije i loše kontrole je prekomjeran unos kuhinjske soli koji prema rezultatima istraživanja u Hrvatskoj iznosi više od 11 grama dnevno. Podaci su bili temelj za izradu Strateškoga plana Vlade RH za smanjivanje unosa kuhinjske soli. Cilj projekta je: 1) na temelju podataka iz arhive prethodno provedenog istraživanja (EH-UH1) pozvati na kontrolni pregled sve ispitanike, pratiti klinički tijek bolesti i njen ishod ovisno o ulaznim pokazateljima; 2) na način kako je rađeno i u EH-UH1, u EH-UH2 randomizirati novi uzorak opće populacije u Hrvatskoj, koristiti isti upitnik i način pregleda, mjerenja arterijskoga tlaka (AT) i određivanja pridruženih čimbenika rizika te odrediti prevalenciju, svjesnost, liječenje i kontrolu hipertoničara kao i dinamiku kretanja hipertenzije u Hrvatskoj tijekom 10 godina; 3) u obje skupine ispitanika (post - EH-UH 1 i tijekom EH-UH 2) odrediti unos kuhinjske soli mjerenjem 24-satne natriurije; 4) u istom uzorku urina odrediti količinu joda s ciljem utvrđivanja neškodljivosti smanjivanja unosa kuhinjske soli. Rezultati će omogućiti utvrđivanje najznačajnijih čimbenika za razvoj AH-a i njihove povezanosti s kliničkim ishodima.

Ključne riječi:
arterijski tlak, arterijska hipertenzija, kardiovaskularni rizik, prevencija, liječenje, kontrola


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 24 Br. 133/134