Dr. Gojka Roglić: Epidemija dijabetesa se rješava izvan zdravstvenog sektora

Autor: Lea Rukavina

Pozvano predavanje na 2. hrvatskom kongresu preventivne medicine i unaprjeđenja zdravlja održanom od 13. do 16. listopada 2010. održala je voditeljica programa za šećernu bolest Svjetske zdravstvene organizacije dr. Gojka Roglić. Nakon kliničkog rada na Sveučilišnoj klinici „Vuk Vrhovac“, dr. Roglić svoj je profesionalni rad nastavila kao epidemiolog, a posljednjih je 13 godina u glavnom uredu Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi, gdje vodi program za dijabetes. U sklopu kongresa rekla nam je više o novim spoznajama iz epidemiologije, ali i mogućim intervencijama za smanjenje učestalosti šećerne bolesti. 

OGLAS