Dr. Darko Počanić: Statini u primarnoj prevenciji kardiovaskularnog incidenta

Autor: Lea Rukavina

Iako je poznata učinkovitost primjene inhibitora HMG-CoA redukataze (statina) u smanjivanju ukupnog I LDL kolesterola u serumu bolesnika s koronarnom bolešću srca i onih koji zbog hiperlipidemija imaju povećani rizik kardiovaskularnih incidenata, novija istraživanja pokazuju da su oni i u primarnoj prevenciji vrlo djelotvorni u smanjenju kardiovaskularnog rizika, bez značajnijih nuspojava. Više o tome za „Medix“ je rekao dr. Darko Počanić, kardiolog s KB Merkur. 

OGLAS