English abstract: Click here.

Dopunjene smjernice antimikrobnoga liječenja i profilakse infekcija mokraćnoga sustava i prostatitisa

Cilj nacionalnih smjernica antimikrobnoga liječenja i profilakse infekcija mokraćnoga sustava i prostatitisa jest osigurati optimalne mogućnosti liječenja oboljelih, promovirati racionalnu potrošnju antibiotika te razviti strategiju za prevenciju infekcija i kontrolu širenja rezistentnih bakterija. Smjernice su namijenjene liječnicima opće prakse te specijalistima koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolnicama. Smjernice su u skladu s hrvatskom strategijom za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike, koju je usvojilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske prema preporukama Vijeća Europske unije (2002/77/EC). Pri odlučivanju o izboru antibiotičke terapije uzeti su u obzir zbirni podatci Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Hrvatskoj te postojeće hrvatske smjernice za antimikrobno liječenje i profilaksu infekcija mokraćnoga sustava i prostatitisa. Pridržavanje smjernica neće osigurati povoljan ishod u svakom slučaju. Krajnju odluku o dijagnostičkom i terapijskom izboru za pojedinog bolesnika donosi nadležan liječnik.

Ključne riječi:
antimikrobna terapija; infekcije mokraćnoga sustava; prostatitis


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 23 Br. 124/125