MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Razgovor  •  Interna medicina HR ENG

Doc. dr. sc. Slaven Kokić: Hrvatske smjernice za liječenje dijabetesa tipa 2

Lea Rukavina

Na 66. danima dijabetologa Hrvatske vodeća tema bila je posvećena donošenju hrvatskih smjernica za liječenje dijabetes melitusa tipa 2, jedne od najčešćih bolesti današnjice. S obzirom na široku lepezu lijekova za liječenje bolesti te nužnost strogih kriterija za postizanje ciljnih vrijednosti kako bi se spriječila prerana pojava mikrovaskularnih i makrovaskularnih komplikacija, mnoga su nacionalna društva u svijetu izradila vlastite smjernice za liječenje dijabetesa tipa 2. O zaključcima simpozija razgovarali smo s doc. dr. sc. Slavenom Kokićem, predsjednikom Hrvatskog dijabetološkog društva HLZ-a. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88