Doc. dr. sc. Ognjen Brborović: Konoplja za medicinsku primjenu

Autor: Duško Popović

Medicinska upotreba kanabisa sve je prisutnija u svijetu. Iako je od prvih međunarodnih iskustava prošlo više od pedeset godina, u Hrvatskoj još nije u potpunosti zakonski pa ni medicinski regulirana. Porast upotrebe, ali i uvjerenja sve većeg broja pacijenata da je riječ o važnom sredstvu za ublažavanje boli i tegoba, a možda i za liječenje pojedinih bolesti, u suprotnosti je s činjenicom da se i teško oboljelima još uvijek prijeti sudskim progonom i zatvorskim kaznama. Zadaća Povjerenstva za medicinsku upotrebu kanabisa je predložiti rješenja kojima će se izbjeći takve dvojbe. Bitni se pomaci očekuju već ove jeseni, a više o svemu za „Medix“ je rekao doc. dr. sc. Ognjen Brborović, predsjednik Povjerenstva. 

OGLAS