MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Dobroćudna hiperplazija prostate i simptomi donjega urinarnog trakta (LUTS)Benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms (LUTS)

Tvrtko Hudolin, Ahmad El-Saleh, Željko Kaštelan

Tegobe mokrenja vrlo su česte u muškaraca srednje i starije životne dobi, uzrok su smanjenja kvalitete života i morbiditeta bolesnika te čine znatan medicinski, socijalni i ekonomski problem. S obzirom na trend starenja populacije, može se očekivati da će u budućnosti broj bolesnika s tegobama mokrenja biti sve veći. Važno je znati da uz dobroćudno povećanje prostate (benigne hiperplazije prostate, BHP), postoje i brojni drugi uzroci tegoba s mokrenjem, zbog čega je i uveden pojam simptoma donjega urinarnog trakta (engl. lower urinary tract symptoms, LUTS). Ciljanom anamnezom mogu se izbjeći neke nepotrebne, neugodne pa i skupe pretrage. Internacionalni upitnik o tegobama mokrenja i kvaliteti života (engl. International Prostate Symptom Score, IPSS) dnevnik mokrenja i mikciometrija, odnosno uroflow, jednostavne su, jeftine i neinvazivne metode kojima se dobivaju važne informacije o mokrenju. Laboratorijska obrada mokraće neizostavna je za postavljanje dijagnoze, a inicijalna slikovna metoda za prikaz urotrakta danas je ultrazvuk. Određeni broj bolesnika s LUTS-om ne zahtijeva medikamentnu ili kiruršku terapiju. Temelj su farmakološkog liječenja α-blokatori, inhibitori 5 α-reduktaze i antimuskarinici, te inhibitori fosfodiesteraze 5, β-3 agonisti i neki biljni lijekovi. Transuretralna resekcija prostate (TURP) minimalno je invazivna metoda liječenja kojom se postiže znatno poboljšanje protoka mokraće, kao i znatno smanjenje tegoba, ali i ostatne mokraće kroz dulji niz godina. Danas se za kirurško liječenje BHP-a primjenjuju i neke nove metode kao što su laserska resekcija, odnosno evaporacija prostate.

Ključne riječi:
dobroćudna hiperplazija prostate; International Prostate Symptom Score, IPSS; kvaliteta života; sindrom donjega urinarnog trakta – LUTS; starija životna dob

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125

Urinary problems are very common in men of older age. They cause a reduced quality of life and morbidity in patients and represent a significant medical, social and economic problem. Due to the aging population, it is expected that the number of patients with urinary problems will increase in the future. It is important to know that along with a benign enlargement of the prostate (benign prostatic hyperplasia, BPH) there are numerous other causes for urinary problems, and the concept of lower urinary tract symptoms (LUTS) was introduced. A specific anamnesis can help avoid some unnecessary, uncomfortable and costly testing. The International Prostate Symptom Score (IPSS), a bladder diary and uroflow are simple, inexpensive and non-invasive methods that will give important information associated with urinating. A laboratory urine analysis is indispensable for making a diagnosis, while ultrasounds are needed for the visual imaging of the urinary tract. A number of patients with LUTS do not require prescribed medications or surgery. Alpha-blocking agents, 5-alpha reductase inhibitors and antimuscarinics along with phosphodiesterase inhibitors, beta-3 agonists and certain herbal remedies are the basis of the pharmacological treatment. Transurethral resection of the prostate (TURP) is a minimally invasive method of treatment that produces a significant improvement in urine flow and a significant reduction in symptoms and residual urine through a number of years. Today a number of new surgical methods are used for the treatment of BPH, such as laser resection, or evaporation of the prostate.

Key words:
benign prostatic hyperplasia; International Prostate Symptom Score (IPSS), lower urinary tract symptoms (LUTS); older age; quality of life