MEDIX, God. 24 Br. 129  •  Recenzija  •  Dermatovenerologija HR ENG

Mirna Šitum, i sur.:
„Dermatovenerologija“

Branka Marinović, Marinka Mravak Stipetić, Dujomira Marasović


Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdavanja: 2018.
Format: 21 x 27; uvez: tvrdi
Opseg: 472 stranice

 

Sredinom prosinca 2017. hrvatska medicinska literatura obogaćena je novim, iznimno sadržajnim, suvremeno koncipiranim i originalno oblikovanim sveučilišnim udžbenikom „Dermatovenerologija“, autorice i urednice Mirne Šitum i suradnika. Udžbenik obuhvaća široko specijalističko područje suvremene funkcionalne dermatologije i venerologije. Opisan je velik raspon dermatoloških bolesti i stanja, prikazani su klinički važni psihološki aspekti bolesti kože, a naglasak je dan na bolestima kože koje prate promjene na ustima i oralnoj sluznici te patološka stanja u dentalnoj medicini koja mogu imati posljedice na zdravlje kože. Stoga se kroz cijelu knjigu uz opis kožnih promjena zadržava poveznica s usnom šupljinom.

Zbog sveobuhvatnog pristupa dermatovenerologiji kojim se ističe potreba holističkog i interdisciplinarnog pristupa u liječenju bolesnika, djelo ima osobitu edukativnu vrijednost. Sadržajem i opsegom pruženih spoznaja, dokumentiranih originalnim kliničkim fotografijama, preglednim tablicama i ilustracijama, udžbenik je metodički prilagođen studentima te se preporučuje kao nastavno i stručno štivo na studiju medicine i dentalne medicine u redovitoj diplomskoj i poslijediplomskoj specijalističkoj nastavi i u trajnoj edukaciji. Studentima, postdiplomantima, specijalizantima, liječnicima i specijalistima medicinskih i stomatoloških specijalnosti knjiga pruža sveobuhvatno, sistematizirano i dobro dokumentirano znanje i predstavlja izvor recentnih znanstvenih i stručnih spoznaja i smjernica za klinički rad.

Udžbenik se sastoji od pet tematskih cjelina: Opća dermatovenerologija, Specijalna dermatovenerologija, Dermatološka onkologija, Venerologija i Oralno-dermatološki sindromi. Unutar cjelina raspoređeno je 49 poglavlja koja pokrivaju i dermatološki i venerološki dio struke i svako je popraćeno recentnom literaturom citiranom u 495 referencija.

Kao osobitost udžbenika ističe se dio koji obrađuje oralno-dermatološke sindrome, što je jedinstveno poglavlje u dermatovenerološkoj literaturi u Hrvatskoj i šire. Tematska područja obrađivale su članice Katedre za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pročelnica Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, specijalisti dermatologije i venerologije iz Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice i drugih dermatoloških ustanova u Hrvatskoj i izvan nje, povjesničari medicine, psiholozi i sociolozi.

Prvi dio udžbenika posvećen je Općoj dermatovenerologiji i obuhvaća sedam poglavlja u kojima su opisani povijesni razvoj medicine i dentalne medicine, razvoj, građa i funkcije kože i sluznica, eflorescence, dermatovenerološka propedeutika, dijagnostički postupci u dermatovenerologiji te različiti terapijski postupci. U dijelu Specijalna dermatovenerologija nalazi se 30 poglavlja u kojima se opisuju bolesti kože i sluznice usne šupljine. Podjela bolesti po poglavljima slijedi suvremene spoznaje u dermatovenerologiji, a na temelju kojih su izrađeni nastavni planovi za predmet dermatovenerologija na studiju medicine i dentalne medicine. Treći dio, Dermatološka onkologija, obuhvaća 10 poglavlja, u kojima su opisani melanocitni i nemelanocitni dobroćudni i zloćudni tumori kože, prekanceroze, pseudolimfomi i limfomi te paraneoplastičke dermatoze. U dijelu Venerologija obuhvaćene su najčešće spolno prenosive bolesti i infekcije. U posljednjem dijelu, Oralno-dermatološkim sindromima, opisani su sindromi koji imaju zajednička obilježja na koži i sluznici usne šupljine.

Osim jasnog i konciznog opisa različitih bolesti koje se obrađuju u okviru predmeta dermatovenerologija, tekst je obogaćen velikim brojem kvalitetnih fotografija, što djelu daje i funkciju atlasa. Osim fotografija, u tekstu se nalaze originalni edukativni crteži, sheme i korisne tablice, koje omogućuju lakše razumijevanje teksta i olakšavaju učenje.

Zamjetna je ujednačenost u opsegu i stilu svih poglavlja, što je zasluga glavne urednice prof. Šitum, koja je u udžbenik unijela, u stručnim krugovima već poznatu, poslovičnu sistematičnost, veliko iskustvo iz brojnih stručnih i znanstvenih publikacija koje je objavila, dugogodišnje kliničko i nastavno iskustvo, ali i svoj formiran i prepoznatljiv stil, ne samo u pisanju već i u pristupu pacijentu.

Najdublji dojam na čitatelja ostavlja činjenica da se iz sveučilišnog udžbenika „Dermatovenerologija“ uči kako se liječi bolesnik, a ne bolest. Upravo se kroz taj pristup prepoznaje i njegova urednica, koja medicinu promatra s aspekta primijenjene humanističke znanosti.

(Iz recenzija prof. dr. sc. Branke Marinović, prof. dr. sc. Marinke Mravak Stipetić i prof. dr. sc. Dujomira Marasovića)