MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Sponzorirani članak  •  Interna medicina HR ENG

Dabigatran – NOAK na čelu nove generacije antikoagulansaDabigatran - NOAC at the forefront of a new generation of anticoagulants

Darko Počanić

Primjena dabigatran eteksilata za sprječavanje tromboembolijskih incidenata u bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom ohrabrena je vrlo dobrim rezultatima učinkovitosti i sigurnosti iz pivotalnoga kliničkog istraživanja RE-LY. Rezultati prikupljeni iz kasnije, realne kliničke situacije liječenja bolesnika to su i potvrdili. Do danas su prikupljeni podatci o impresivnih 8 milijuna bolesnik-godina dabigatranom zbrinutih bolesnika. Deset godina nakon prvoga, registracijskog istraživanja, učinkovitost i sigurnost dabigatrana testirana je i dokazana u raznim scenarijima: od ablacije atrijske fibrilacije do istodobne intervencije na koronarnim žilama – PCI, ali i podatcima stotina tisuća bolesnika liječenih i praćenih u kvalitetnim neovisnim registrima diljem svijeta. Liječenje standardnim dozama lijeka, poput dabigatrana 150 mg 2 x dnevno, s potvrđenom sigurnošću i učinkovitošću u brojnim indikacijama, prioritet je u optimalnoj zaštiti i liječenju NVAF bolesnika koji je prepoznat i u 2018 EHRA smjernicama. Također, dabigatran je jedini NOAK za koji je već četiri godine registrirani i široko dostupan specifični protulijek, što omogućuje maksimalnu sigurnost primjene lijeka u suvremenoj antikoagulaciji.

Ključne riječi:
atrijska fibrilacija; dabigatran eteksilat; idarucizumab; krvarenje; moždani udar; PCI; varfarin

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 138

The use of dabigatran etexilate for the prevention of thromboembolic incidents in patients with nonvalvular atrial fibrillation has been encouraged by the very good efficacy and safety results from the pivotal RE-LY clinical trial. It was confirmed by the results gathered from the later, real clinical situation of treating the patients. To date, an impressive 8 million dabigatran patient-years data has been collected. Ten years after the first registration study, the efficacy and safety of dabigatran has been tested and proven in a variety of scenarios: from atrial fibrillation ablation to concomitant coronary blood vessel intervention - PCI but also the data of hundreds of thousands of patients treated and monitored in independent registries worldwide. Treatment with standard doses, such as dabigatran 150 mg 2 x daily with proven safety and efficacy in a number of indications, is a priority in the optimal protection and treatment of NVAF patients, which is recognized in the 2018 EHRA guidelines. Also, dabigatran among other NOACs has registered and widely available specific antidote for already four years, which provides maximum safety in modern anticoagulation.

Key words:
atrial fibrillation; bleeding; dabigatran etexilate; idarucizumab; stroke; PCI; warfarin