Pretraživanje


Ljubav i nada

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Otvoreni pristup

Je li svejedno čemu u životu stremimo?

Majda Rijavec
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Carski rez

Amir Muzur
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Depresija

Amir Muzur
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Otvoreni pristup

Boginje

Amir Muzur
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Otvoreni pristup

Apaurin

Amir Muzur
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Otvoreni pristup

Brak i sreća

Dubravka Miljković
MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Otvoreni pristup

Zdravlje: pluriperspektivni bioetički pristup

Hrvoje Jurić
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Otvoreni pristup

Zdravlje i sreća

Dubravka Miljković
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Otvoreni pristup

Poboljšanje procesa naručivanja na zdravstveni tretman u bolničkim ustanovama

Dražen Pomper
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012

Epilepsija

Amir Muzur
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Uspješno starenje

Majda Rijavec
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Otvoreni pristup

Deveti Lošinjski dani bioetike

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Otvoreni pristup

Unuci

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Otvoreni pristup

Pozitivne emocije – možemo li biti sretniji?

Majda Rijavec
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Otvoreni pristup PDF

Stvaralaštvo

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Otvoreni pristup

Najljepši osjećaj - i najvažnija zadaća

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Otvoreni pristup

Altruizam – najuzbudljiviji dio života

Dubravka Miljković
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Otvoreni pristup

Dobra obitelj – važan uvjet životnog zadovoljstva

Dubravka Miljković
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Otvoreni pristup

Najsretnija zemlja na svijetu – ništa nije trulo u državi Danskoj

Majda Rijavec
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Otvoreni pristup

Uloga društvenog marketinga u medicini

Maša Bulajić
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Otvoreni pristup

Život je lijep!

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Otvoreni pristup

Guba

Amir Muzur
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014

Jod

Amir Muzur
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Krv

Amir Muzur
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Frenologija

Amir Muzur
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Histerija

Amir Muzur
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014

Inkubacija

Amir Muzur
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Lujza

Amir Muzur
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

Što s bioetikom?

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Otvoreni pristup

VII. bioetički skup u Lošinju

Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Otvoreni pristup

Sport nije više najljepša od manje važnih stvari, već vrlo važna stvar

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Otvoreni pristup

Bioetički kongres

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Otvoreni pristup

Zašto djeca trebaju učiti bioetiku

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Otvoreni pristup

Urin

Amir Muzur
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Otvoreni pristup

Objedinjeni sustav naručivanja pacijenata

Dražen Pomper
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Morfij

Amir Muzur
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Neuron

Amir Muzur
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Otvoreni pristup

Oko

Amir Muzur
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Otvoreni pristup

Paracelsus

Amir Muzur
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Otvoreni pristup

Rebro

Amir Muzur
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Otvoreni pristup

San

Amir Muzur
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Otvoreni pristup

Testis

Amir Muzur
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Otvoreni pristup

Vena

Amir Muzur
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Otvoreni pristup

Zombi

Amir Muzur
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Otvoreni pristup

Pandemija u 21. stoljeću – moderni izazovi

Maja Vejić
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Otvoreni pristup

Filozofija i pandemija

Hrvoje Jurić
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

Fitoestrogeni

Stribor Marković
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Otvoreni pristup

Potraga za cjepivom – utrka s vremenom

Maja Vejić
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Otvoreni pristup

Je li demokracija opasna po zdravlje?

Maja Vejić
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Otvoreni pristup

Priziv savjesti – moralna dvojba

Maja Vejić
MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Otvoreni pristup
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Otvoreni pristup
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 Otvoreni pristup