MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Recenzija  •  Pedijatrija HR ENG

Irena Bralić i sur.:
„Cijepljenje i cjepiva“

Srđan Banac, Neven Pavlov


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2016.
Format: 17x24 cm; uvez: tvrdi
Opseg: 288 stranica, 25 poglavlja, 22 tablice, 21 slika, 408 referenci

 

Na 12. kongresu Hrvatskog pedijatrijskog društva u Opatiji 15. listopada 2016. predstavljen je sveučilišni priručnik „Cijepljenje i cjepiva“ Irene Bralić i suradnika. Priručnik ima 288 stranica, podijeljen je u 25 poglavlja, sadrži 22 tablice, 21 sliku, kazalo pojmova, pokrate, pokrate cjepiva i cijepljenja, popis cjepiva koji se koriste u Hrvatskoj. Svako poglavlje završava ključnim porukama i prikazom korištene literature, a ukupno se navodi 408 relevantnih referenci. Knjiga je namijenjena liječnicima primarne i sekundarne zdravstvene zaštite: pedijatrima, liječnicima školske medicine i obiteljske medicine, studentima medicine, posebno specijalizantima, te svim ostalim koji u svome radu dolaze u dodir s djecom ili skrbe o njima (roditelji, staratelji, nastavnici...)

Cijepljenje kao dokazano najuspješniji preventivni program razmatra se iz perspektive pojedinca i populacije, pedijatara na svim razinama zdravstvenog sustava, specijalista školske i obiteljske medicine, epidemiologa, infektologa. U prvim poglavljima daje se prikaz obveznog cijepljenja u dječjoj i odrasloj dobi u Hrvatskoj i Europskoj uniji, navode se mogućnosti cijepljenja po proširenom programu i prikazuju rezultati iz registra nuspojava Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Posebna se pozornost daje percepciji zdravstvenih djelatnika i roditelja o cijepljenju i cjepivima te razlozima odgađanja i odbijanja cijepljenja. Stručnjak obiteljskog prava razmatra cijepljenje kao zaštitu djetetova prava na zdravlje iz obiteljskopravne i ustavnosudske perspektive. Opisani su zakonska regulativa i prethodni uvjeti za cijepljenje, navedeni dokazi o odbijanju obveze cijepljenja koje liječnik treba dokumentirati i pohraniti, postupci sanitarnog nadzora, prijave centru za socijalnu skrb i uredu pravobraniteljice za djecu. Prvi put se iznose napuci Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o postupanju pri odbijanju cijepljenja te se navodi postupnik u svezi s cjepnim statusom pri upisu djeteta u dječji vrtić.

Detaljno su prikazani imunološki aspekti monovakcina i kombiniranih cjepiva, aditivi (aluminij, tiomersal), pomoćne i ostatne tvari u cjepivima, opće stvarne i neformalne kontraindikacije cijepljenja. Cijepljenje se razmatra kao preventivna mjere kod djece s diabetesom mellitus tipa 1, kroničnim upalnim crijevnim bolestima, kod djece s atopijom i autoimunosnim, hematonokološkim i neurološkim bolestima. Cijepljenje protiv morbila, rubeole i parotitisa sagledano je u kontekstu najčešće spominjanih dvojbi i prijepora, komplikacija i autizma. Specijalist školske medicine daje osvrt na cijepljenje protiv infekcije humanim papiloma virusom u Hrvatskoj i svijetu, a infektolog specifičnosti cijepljenja protiv gripe u dječjoj dobi. Mogućnosti prevencije pneumokokne bolesti prikazuju se temeljem epidemiologije, patogeneze, kliničke prezentacije i mogućnosti liječenja. Neonatolozi su dali iscrpan prikaz specifičnosti cijepljenja i pasivne imunizacije u nedonoščadi.

Svakodnevnu praksu liječnicima olakšavaju priređeni odgovori na najčešća pitanja roditelja. U prilozima na kraju priručnika nalaze se sažeti uzroci odgode cijepljenja u nedonoščadi/novorođenčadi, osnove cijepljenja imunokompromitirane djece, primjene živih vakcina nakon kemoterapije i steroidne terapije, preporuke za cijepljene djece s primarnom imunodeficijencijom, protokol postupanja pri odbijanju cijepljenja, pravila pri nadoknadi propuštenih cjepiva i smjernicama za primarno cijepljenje u djece koja kasne s cijepljenjem prema Programu obveznog cijepljenja.

Nažalost, zadnjih se godina bilježi zabrinjavajući trend porasta broja prijava o odbijanju cijepljenja. Uzroke i posljedice tog problema autorica i suradnici ne samo da argumentirano analiziraju, nego čitaocima nude svoja iskustva te predlažu mjere i rješenja za nadvladavanje problema sa stručnog i legislativnog aspekta. Rukopis sadrži niz poglavlja koja se odnose na problematiku cijepljenja u posebnim uvjetima i specifičnim situacijama. Tema kojom se knjiga bavi je aktualna, a trenutak je takav da zahtijeva žurno djelovanje medicinskih djelatnika.

Djelo predstavlja osuvremenjeni pristup problemu cijepljenja te daje konkretne prijedloge kako poboljšati procijepljenost i umanjiti negativni trend koji proizvode mediji i antivakcinalni pokret. Riječ je o izvornom djelu čiji je sadržaj iznesen pregledno i jasno kako u jezičnom tako i u konceptualnom smislu. Tako sveobuhvatno djelo sadržajem, aktualnošću i kvalitetom izdvaja se od dosad objavljenih rukopisa u Hrvatskoj koji se odnose na spomenutu problematiku.