Bruksizam u djece

Autor: Iva Alajbeg, Matea Trupković Prandel, Diana Drašner
Sažetak:

Američka akademija za orofacijalnu bol (engl. American Academy of Orofacial Pain – AAOP) definira bruksizam kao nenamjerno dnevno ili noćno stiskanje zuba, škrgutanje ili škripanje zubima. Prevalenciju bruksizma u djece teško je odrediti, ponajprije zbog toga što mnoga djeca, kao ni njihovi roditelji, nisu svjesna poremećaja. Epidemiološke studije prevalencije bruksizma u djece vrlo su rijetke. Etiologija bruksizma nejasna je i kontroverzna. S prilično velikom sigurnošću može se reći tek da okluzijski čimbenici nemaju ulogu u njegovu nastanku. Iako su istraživanja koja ispituju crte ličnosti u djece s bruksizmom malobrojna, čini se da su ona ipak anksioznija i napetija od djece bez bruksizma. Prema do sada dostupnim podatcima, bruksizam tijekom djetinjstva ne znači rizik za nastavak bruksizma u odrasloj dobi. Roditelje koji primijete da njihovo dijete ima simptome treba umiriti da se najvjerojatnije radi o prolaznoj epizodi, ali ih i uputiti da obrate pozornost žali li se dijete na neke druge simptome, npr. bolove u žvačnom sustavu. Unatoč činjenici da je učestalost u djece visoka, bruksizam se ne može smatrati normalnom pojavom niti u primarnoj niti u mješovitoj denticiji. Istodobno, bruksizam tijekom djetinjstva ne smatra se patološkom pojavom, sve dok se ne uoče strukturne promjene žvačnog sustava. 

Ključne riječi:
bruksizam; trošenje zuba; temporomandibularni poremećaji

OGLAS