MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Novost  •  Patologija HR ENG

Benigne bolesti dojke i rizik razvoja raka dojke

Benigne bolesti dojke poznati su rizični čimbenik za razvoj raka dojke. New England Journal of Medicine, od 21. srpnja 2016. godine, donosi rezultate ispitivanja provedenog na velikoj grupi žena s benignim bolestima dojke, u svrhu procjene tog rizika.

Hartmann i sur. pratili su 9087 žena i njihove medicinske kartone u periodu od 15 godina. Kod 67% žena histološki nalazi bolesti ukazivali su na neproliferativne lezije. Kod 30% radilo se o proliferativnim lezijama bez atipije, a kod 4% o atipičnoj hiperplaziji. Kod 707 žena iz te skupine razvio se rak dojke.

Relativni rizik za razvoj raka povezan s atipičnom hiperplazijom bio je 4,24. Rizik povezan s promjenama bez atipije bio je 1,88, a s neproliferativnim promjenama 1,27. Kod žena bez genetske predispozicije nije pronađen povećan rizik za razvoj karcinoma dojke.

Autori zaključuju kako je za procjenu rizičnih čimbenika za razvoj karcinoma dojke potrebno napraviti histološku klasifikaciju benigne lezije na dojci, te proučiti obiteljsku povijest karcinoma dojke.