MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Autoimunosne bolesti u ženaAutoimmune diseases in women

Asja Stipić Marković, Gordana Cavrić, Ingrid Prkačin

Žene imaju 2,7 puta veći rizik nego muškarci za nastanak autoimunosne bolesti. Kardiovaskularni rizik bolesnica sa sustavnim lupusom i reumatoidnim artritisom upućuje na prijevremenu aterosklerozu. Prijevremena ateroskleroza obilježje je imunosnoga zbivanja, a rezultat je tradicionalnih kardiovaskularnih čimbenika, čimbenika specifičnih za autoimunosnu bolest i upalnih medijatora. Bolesnici sa sustavnim lupusom imaju 5 do 8 puta veću učestalost koronarne bolesti nego opća populacija, što se povezuje s dislipidemijom i istodobno prisutnom sustavnom upalom, uz ostale tradicionalne kardiovaskularne rizike.

Ključne riječi:
imunosne bolesti; ženski spol

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 138

Women are 2.7 times more likely than men to develop an autoimmune disease. Cardiovascular risk in patients with systemic lupus and rheumatoid arthritis suggests premature atherosclerosis. Premature atherosclerosis is a characteristic of the immune system and is the result of traditional cardiovascular factors, factors specific to autoimmune disease and inflammatory mediators. Patients with systemic lupus have a 5 to 8 times higher incidence of coronary disease than the general population, being associated with dyslipidemia and concomitant systemic inflammation, in addition to other traditional cardiovascular risks.

Key words:
immune diseases; female gender