MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Cochrane sustavni pregled  •  Pedijatrija HR ENG

Antibiotici u liječenju dugotrajnog vlažnog kašlja u djece

Kašalj je čest razlog posjeta liječniku. Jedan od najčešćih uzroka kroničnoga vlažnog kašlja djece (kašalj koji traje dulje od četiri tjedna) prolongirani je bakterijski bronhitis (PBB), iako postoje i drugi ozbiljniji uzroci. Pravovremeno i učinkovito liječenje kroničnog vlažnog kašlja može poboljšati kvalitetu života i ishod bolesti. Trenutačne međunarodne smjernice savjetuju, ukoliko ne postoje znak ili simptom specifični za alternativnu dijagnozu, propisati antibiotsko liječenje. Sustavnim preglednim člankom nastojalo se razjasniti postoje li dokazi koji podupiru preporuku. Cilj je bio utvrditi učinkovitost antibiotika u liječenju djece s dugotrajnim vlažnim kašljem (isključujući djecu s bronhiektazijama ili bilo kojom drugom poznatom respiratornom bolesti) te utvrditi opasnosti od mogućih nuspojava.

Ovo je obnovljeni članak (iz 2008.) u kojemu je pregledano pet različitih baza podataka te sve reference relevantnih članaka, posljednji put u rujnu 2017. U analizu su uključeni randomizirani klinički pokusi (RCT) koji su uspoređivali antibiotike s placebom ili kontrolnom skupinom. Isključena su randomizirana istraživanja skupina (engl. cluster randomized trials) te istraživanja ukriženog ustroja.

Sveukupno su uključena tri istraživanja, dva iz prethodnog preglednog članka te jedan novi. Stariji članci su bili visokog ili nejasnog rizika od pristranosti, dok je istraživanje novijeg datuma procijenjeno s niskim rizikom od pristranosti. Istraživanja su uključivala različitu duljinu liječenja (od 7 do 14 dana) kao i vrstu antibiotika (dva istraživanja su uključila amoksicilin/klavulonsku kiselinu, a jedan eritromicin). Uključeno je 190 djece (171 je završilo istraživanje), dobi od 21 mjeseca do šest godina. Liječenje antibioticima smanjuje udio djece koja nisu izliječena tijekom praćenja (primarni ishod) (omjer rizika, engl. odds ratio – OR, 0,15, 95% interval pouzdanosti (CI) 0,07 do 0,31, korištenjem analize podataka bolesnika s namjerom liječenja). Broj pacijenata koje treba liječiti da bi se izliječio jedan (engl. number needed to treat for an additional beneficial outcome, NNTB) iznosi 3 (95% CI 2 do 4). Nije utvrđena značajna heterogenost među skupinama. Dva starija istraživanja prikazala su napredovanje bolesti, definirano potrebom za dodatnim antibioticima (125 djece), koje je bilo značajno manje u skupini djece liječenih antibioticima nego u kontrolnoj skupini (OR 0,10, 95% CI 0,03 do 0,34; NNTB 4, 95% CI 3 do 5). Sva tri istraživanja (190 djece) prikazala su nuspojave koje nisu bile značajno učestalije u skupini liječenoj antibioticima u usporedbi s kontrolnom skupinom (OR 1,88, 95% CI 0,62 do 5,69). Kvaliteta dokaza svih mjera ishoda je umjerena, osim za nuspojave gdje je procijenjena niska kvaliteta dokaza.

Dokazi upućuju da su antibiotici učinkoviti u liječenju dugotrajnog vlažnog kašlja kod djece (NNTB 3). Međutim, treba uzeti u obzir da antibiotici imaju nuspojave, a pregled navodi samo rizike od učestalijih nuspojava u skupini koja je liječena antibioticima. 

Marchant JM, Petsky HL, Morris PS, Chang AB. Antibiotics for prolonged wet cough in children. Cochrane Database Syst Rev 2018, July, 31. CD004822