MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Osvrt na stručno događanje  •  Nutricionizam HR ENG

5. dani bolničke prehrane – „Šećerna bolest“

Darija Vrandešić-Bender

Na 5. danima bolničke prehrane, održanim 7. lipnja 2019. u Županijskoj bolnici Čakovec, želja je organizatora bila u 11 predavanja i dvije radionice dati osvrt na šećernu bolest koja pogađa sve veći broj ljudi i predstavlja sve veće opterećenje za zdravstveni sustav. Naglasak je bio na prehrani i promjeni životnih navika koji se smatraju najvažnijim čimbenikom u liječenju šećerne bolesti te oni čine glavne preporuke suvremenih smjernica liječenja.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137