MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Značaj boje zuba u svakodnevnoj stomatološkoj i protetskoj praksiThe importance of teeth colour in everyday dental and prosthetic pract

Lana Bergman Gašparić

Boja i izgled zuba kompleksan su fenomen koji uključuje brojne faktore kao što su osvjetljenje, translucencija, neprozirnost, lom svjetla, sjaj, te mogućnosti čovjekove vidne i kognitivne percepcije koje utječu na cjelokupnu percepciju boje zuba. Najveći uspjeh estetskog stomatologa očituje se u njegovoj vještini izrade nadomjestka koji se besprijekorno uklapa u postojeću denticiju. Preduvjeti za postizanje toga cilja su optička svojstva zuba, metode mjerenja boje, metode određivanja boje, te utjecaj materijala substrukture na konačni izgled boje protetskog nadomjestka 

Ključne riječi:
boja zubne proteze; zubna estetika; zubna proteza; zubna protetika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88

The colour and appearance of teeth depends on many different factors, such as lighting conditions, translucency, opacity, light scattering, gloss and the human eye and brain influencing the overall perception of tooth colour. One of the most rewarding achievements for a cosmetic dentist is placing a restoration that harmoniously blends with the surrounding dentition. Preconditions for achieving this goal include optical properties of teeth, colour measurement methods, methods of tooth colour matching and the influence of substructure material on the final colour appearance of prosthodontic appliance. 

Key words:
dental prosthesis; esthetics, dental; prosthesis coloring; prosthodontics