Živjeti zdravo u ordinaciji – promicanje zdravlja u svakodnevnomu radu liječnika

Autor: Sanja Musić Milanović, Dinka Nakić, Ljiljana Muslić, Slaven Krtalić, Maja Lang Morović, Anja Đurić
Sažetak:

Promicanje zdravlja usmjereno je na sve ljude da bi što dulje očuvali zdravlje i odgodili bolest te zahtijeva kontinuirano zagovaranje i poticanje ljudi na usvajanje zdravih stilova života. S druge strane, debljina je problem koji zahtijeva dugotrajno liječenje, usmjerivanje i podršku, a prvi korak u prevenciji toga problema upravo je usvajanje zdravih stilova života. Ordinacija liječnika obiteljske ili opće medicine upravo je zato važno mjesto. Suradnjom liječnika obiteljske ili opće medicine i stručnjaka iz područja promicanja zdravlja iz zavoda za javno zdravstvo, moguće je dodatno doprinijeti usvajanju zdravih stilova života i prevenciji debljine u svih građana. U tu svrhu materijali nastali u okviru projekta Živjeti zdravo mogu poslužiti kao dobar alat u svakodnevnomu radu liječnika da bi mogao učinkovitije i lakše educirati svoje pacijente, pratiti njihov individualni napredak te im pružiti podršku u ostvarivanju konačnoga cilja, boljega zdravlja.

Ključne riječi:
debljina; javno zdravstvo; primarna zdravstvena zaštita; promicanje zdravlja; zdravi stilovi života

OGLAS