Zdravstveni uvjeti i stanja koja utječu na radnu sposobnost željezničkih izvrsnih radnika

Autor: Marina Mijač, Hana Brborović
Sažetak:

Uzimajući u obzir psihičku i fizičku zahtjevnost željezničkoga posla, važno je pravodobno utvrditi bolesti i stanja željezničara ograničavajuća za obavljanje posla na siguran način za njih same, ali i za okolinu. Valja naglasiti važnost prethodnih pregleda koji bi odmah trebali eliminirati potencijalne radnike u smislu neadekvatne zdravstvene sposobnosti, a naknadno i periodičnih te kontrolnih i izvanrednih pregleda, kojima se otkrivaju i prate eventualne promjene u zdravstvenome statusu te na taj način smanjuje mogućnost incidenata, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.

Ključne riječi:
profesionalne bolesti; psihofizički uvjeti; radna sposobnost; željeznički radnici

OGLAS