MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Pregledni članak  •  Medicina rada HR ENG

Zdravstveni uvjeti i stanja koja utječu na radnu sposobnost željezničkih izvršnih radnikaHealth conditions and conditions affecting the working ability of railway executive workers

Marina Mijač, Hana Brborović

Uzimajući u obzir psihičku i fizičku zahtjevnost željezničkoga posla, važno je pravodobno utvrditi bolesti i stanja željezničara ograničavajuća za obavljanje posla na siguran način za njih same, ali i za okolinu. Valja naglasiti važnost prethodnih pregleda koji bi odmah trebali eliminirati potencijalne radnike u smislu neadekvatne zdravstvene sposobnosti, a naknadno i periodičnih te kontrolnih i izvanrednih pregleda, kojima se otkrivaju i prate eventualne promjene u zdravstvenome statusu te na taj način smanjuje mogućnost incidenata, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.

Ključne riječi:
profesionalne bolesti; psihofizički uvjeti; radna sposobnost; željeznički radnici

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149

Taking into consideration the psychologically and physically demanding railway work, it is important to timely identify the diseases and conditions limiting railway workers to perform the work in a safe way for themselves but also for the environment. The importance of trial examinations is in immediate elimination of potential workers of inadequate health capacity, while subsequent periodical, control and intentional examinations help to detect and monitor possible changes in health status of workers and thus reduce the possibility of incidents, work injuries and professional illnesses.

Key words:
professional illnesses; psychophysical demands; railway workers; working ability