Zdravlje kostiju – najnovije spoznaje. Preporuke Međunarodnoga društva za menopauzu 2021. godine

Autor: Tobie de Villiers, Steve Goldstein

Osteoporoza i posljedični prijelomi kostiju znatan su izazov u očuvanju globalnoga zdravlja. Ključni klinički aspekti ovoga članka jesu definicija osteoporoze i pridruženih prijeloma, predviđanje i stratifikacija rizika za prijelom te izbor najprikladnije intervencije temeljem integracije prethodno spomenutih. Točno razumijevanje i primjena tih koncepata ključni su za zaustavljanje rastućega trenda prijeloma kostiju povezanih sa starenjem populacije. U članku se podrobno raspravlja o ulozi mišićne snage i funkcije, sarkopeniji i novonastalome konceptu osteosarkopenije u održavanju zdravlja kostiju.

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

OGLAS