Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030 – Futur Z

Autor: Ema Liu

Ovogodišnji Futur Z kongres "Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030", održan u organizaciji Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora, bio je jedinstveni događaj u regiji koji je okupio sve dionike zdravstvenog sustava. Futur Z idealna je platforma za komunikaciju predstavnika zdravstvene administracije i liječnika te je ponudio jedinstvenu priliku za razmjenu iskustava s ključnim sudionicima u zdravstvu Republike Hrvatske. Kroz predavanja i dinamične panel-rasprave, kongres je omogućio razmjenu informacija te donošenje prijedloga i zaključaka o budućnosti hrvatskog zdravstva

OGLAS